Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 815 - równanie pierwiastkowe


Rozwiązać równanie \sqrt{x-1}=x+1.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\sqrt{x-1}=x+1/^2\\x-1=(x+1)^2
x-1=x^2+2x+1\\-x^2-x-2=0
\Delta=-7<0

Równanie nie ma rozwiązania.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązujemy równanie metodą analizy starożytnych, pamiętając, że na końcu musimy sprawdzić, czy uzyskane rozwiązanie spełnia równanie wyjściowe. Podnosimy więc obie strony równania do kwadratu:

\sqrt{x-1}=x+1/^2\\x-1=(x+1)^2

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy:


(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

Mamy więc:

x-1=(x+1)^2\\x-1=x^2+2x+1\\x-1-x^2-2x-1=0\\-x^2-x-2=0

Otrzymaliśmy równanie kwadratowe. Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego \Delta=b^2-4ac

\Delta=(-1)^2-4\cdot(-1)\cdot(-2)=1-8=-7<0

Ponieważ wyróżnik trójmiany kwadratowego jest ujemny, równanie nie ma rozwiązania.

© Media Nauka, 2012-03-10


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy