zadanie

Zadanie 816 - równanie pierwiastkowe


Rozwiązać równanie \sqrt{x+1}=x+1.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\sqrt{x+1}=x+1/^2\\x+1=(x+1)^2
?x+1=x^2+2x+1\\x+1-x^2-2x-1=0\\x^2+x=0\\x(x+1)=0\\x=0\vee{x=-1}
\sqrt{x+1}=x+1\\{\sqrt{0+1}=0+1\Leftrightarrow{1=1}}\\{\sqrt{-1+1}=-1+1\Leftrightarrow{0=0}}

Otrzymaliśmy zdania prawdziwe, więc oba rozwiązania spełniają dane równanie.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązujemy równanie metodą analizy starożytnych, pamiętając, że na końcu musimy sprawdzić, czy uzyskane rozwiązanie spełnia równanie wyjściowe. Podnosimy więc obie strony równania do kwadratu:

\sqrt{x+1}=x+1/^2\\x+1=(x+1)^2

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy:

(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

Mamy więc:

x+1=(x+1)^2\\x+1=x^2+2x+1\\x+1-x^2-2x-1=0\\-x^2-x=0/:(-1)\\x^2+x=0\\x(x+1)=0\\x=0\vee{x-1=0}\\x=0\vee{x=-1}

Otrzymaliśmy dwa pierwiastki równania. Sprawdzamy, czy spełniają równanie pierwiastkowe.

\sqrt{x+1}=x+1\\{\sqrt{0+1}=0+1\Leftrightarrow{1=1}}\\{\sqrt{-1+1}=-1+1\Leftrightarrow{0=0}}

Otrzymaliśmy zdania prawdziwe, więc oba rozwiązania spełniają dane równanie.

ksiązki Odpowiedź

x=0\vee{x=-1}

© Media Nauka, 2012-03-10

Zadania podobne

kulkaZadanie 814 - równanie pierwiastkowe
Rozwiązać równanie \sqrt{-x}=4.

kulkaZadanie 815 - równanie pierwiastkowe
Rozwiązać równanie \sqrt{x-1}=x+1.

kulkaZadanie 817 - równanie pierwiastkowe
Rozwiązać równanie \sqrt{x^2-2x+4}=x-4