Aterynowate

Aterynowate (Atherinidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu aterynokształtnych, do której zaliczamy około 160 gatunków w 35 rodzajach.

Ciało walcowate, lekko spłaszczone bocznie.

Występowanie i środowisko

Ryby te występują najczęściej u wybrzeży mórz w rejonach tropikalnych, subtropikalnych i umiarkowanych. Niektóre gatunki są słodkowodne.

Tryb życia i zachowanie

Tworzą duże stada.

Morfologia i anatomia

Linia boczna nie występuje.

Pożywienie

To ryby mięsożerne.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-06-16, RODZ-1191Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.