Ceriagrion tenellum

Ceriagrion tenellum to gatunek ważki z rodziny łątkowatych. Odwłok samca jest w całości czerwony. Ubarwienie samic jest zmienne, najczęściej czerwone (pierwsze segmenty) i czarne, przy czerwonym zakończeniu odwłoka, czasem ubarwienie jednolicie czerwone, czarne i czerwone z czarnymi pierścieniami.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

 (Ceriagrion tenellum)

© Parato - stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Występuje na obszarze śródziemnomorskim. W Europie Środkowej spotykany czasem nad wodami torfowiskowymi, na południu nad rzekami. W Polsce nie występuje.

Tryb życia i zachowanie

Okres lotu od połowy czerwca do września.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Pokrewne gatunki owadów


Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2019-03-23, GAT-1162
©® Media Nauka 2008-2023 r.