Drzymy

Drzymy (Bucconidae) to rodzina ptaków z rzędu łaźców, która liczy dzisiaj 36 gatunków w 10 rodzajach. W Polsce ptaki te nie występują.

To ptaki o dużych proporcjonalnie głowach, silnych dziobach. Zwykle ubarwienie czarne, brązowe, rude, płowe, białe. Nierzadkie są pręgi, kreski, plamy. Na ogół dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony.

Występowanie i środowisko

To ptaki Ameryki Południowej i Środkowej. Zasiedlają lasy równikowe, sawanny, zadrzewienia.

Tryb życia i zachowanie

Potrafią bardzo długo wytrzymać w bezruchu. Można się do tych ptaków zbliżyć na bliską odległość. To strategia polowania, która pozwala zaoszczędzić energię. Ptak zrywa się dopiero wówczas, gdy widzi ofiarę.

Morfologia i anatomia

Długość ciała od 12 do 35 cm, a ciężar od 14 do 112 g.

Rozmnażanie

Gniazdują w norach w ziemi lub termitierach.

Pożywienie

Drzymy polują na bezkręgowce, a także małe kręgowce (płazy i gady). Cześć gatunków zjada też owoce.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Ptaki te mają tak dobry wzrok, że są w stanie dostrzec niewielkiego owada z odległości 50 metrów.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunkiPowiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.77 / 69.23%
2024-01-18Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2019-05-12, RODZ-760
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-09Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.