Logo Media Nauka


Nauka » Biologia » Ryby

Karpieńcokształtne

Karpieńcokształtne (Cyprinodontiformes) to rząd ryb kostnoszkieletowych, do którego zaliczamy 9 rodzin z 80 rodzajami i około 800 gatunkami. Do niedawna do tego rzędu zaliczano ryżanki. Ryby te są podobne do karpiokształtnych. Podstawową różnicą jest to, że karpiokształtne nie mają linii bocznej, mają zamknięty pęcherz pławny, czasem też różnią się budową szkieletu.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny ssaków z wybranego rzędu.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodzinyNothobranchiidae

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: nie występują)
Czworookowate
Czworookowate

Anablepidae

Liczba gatunków: 13
(w Polsce: nie występują)
Karpieńcowate
Karpieńcowate

Cyprinodontidae

Liczba gatunków: 100
(w Polsce: nie występują)
Piękniczkowate
Piękniczkowate

Poeciliidae

Liczba gatunków: 300
(w Polsce: nie występują)
Strumieniakowate
Strumieniakowate

Rivulidae

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: nie występują)
Szczupieńczykowate
Szczupieńczykowate

Aplocheilidae

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: nie występują)


Inne rodziny

  • Fundulidae
  • Żyworódkowate (Goodeidae)
  • Profundulidae
  • Walencjowate (Valenciidae)

Występowanie i środowisko

Gatunki ryb tego rzędu żyją w wodach słodkich i słonawych wszystkich kontynentów poza Australią i Antarktydą, głównie w strefie tropikalnej i umiarkowanej.

Tryb życia i zachowanie

Ryby te zwykle żerują przy powierzchni zbiornika.


Morfologia i anatomia

To na ogół bardzo małe ryby, największy gatunek osiąga 32 cm długości ciała. Paszcze są malutkie, oczy dość dużych rozmiarów. Jest jedna płetwa grzbietowa z miękkimi promieniami. Płetwa brzuszna czasem jest wyposażona w kolec. Płetwa ogonowa jest zwykle symetryczna, zaokrąglona. Ciało pokryte jest łuską cykloidalną. Dymorfizm płciowy bywa silnie zaznaczony. Samce są na ogół mniejsze i bardziej kolorowe.

Rozmnażanie

Ryby te składają jaja lub są żyworodne. Jaja tych ryb mają duże rozmiary, ich rozwój jest dość długi. Zapłodnienie jest zwykle wewnętrzne. Samiec składa nasienie w samicy za pomocą specjalnego narządu - gonopodium.

Niektóre gatunki składają jaja pod koniec pory deszczowej. Po wyschnięciu zbiornika osobniki dorosłe giną, a jaja wchodzą w tak zwaną diapauzę, która trwa aż do pory deszczowej.

Zwykle miesiąc po wykluciu ryby te stają się dojrzałe płciowo. Są też gatunki z osobnikami obupłciowymi. Istnieją gatunki wyłącznie z populacją żeńską.

Pożywienie

Są to ryby roślinożerne lub żywiące się robakami i owadami.

Ochrona i zagrożenia

Aż 31 gatunków znalazło się w Czerwonej Księdze IUCN, wymieniane jako gatunki zagrożone.

Ciekawostki

To ryby bardzo często spotykane w hodowli akwarystycznej oraz w laboratoriach naukowych.

Zdjęcia - galeria

Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki


Gupik pawie oczko
Jordanelka, jordanelka florydzka
Mieczyk Hellera
Proporczykowiec Gardnera, proporczykowiec nigeryjski
Zmienniak plamisty, platka
Szczupieńczyk karłowaty
Czworook
Szczupieńczyk pręgowany
Wachlarek czarnopłetwy

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2016-06-23, RZAD-118


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.