Strumieniakowate

Strumieniakowate (Rivulidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu karpieńcokształtnych.

Występowanie i środowisko

To ryby tropikalnej strefy Ameryki Południowej.

Rozmnażanie

To często ryby sezonowe, które pod koniec pory deszczowej składają jaja, które po wyschnięciu zbiornika oczekują w diapauzie do powrotu pory deszczowej, podczas gdy wszystkie osobniki dorosłe giną. Wystarczy zaledwie miesiąc na osiągnięcie młodym dojrzałości płciowej.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Czy ryby widzą dobrze w wodzie?
Podczas nurkowania w wodzie z otwartymi oczami obraz wydaje się być mocno zamazany, niewyraźny. Czy ryby też widzą źle w wodzie?
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-12-01, RODZ-966Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.