Morszczukowate

Morszczukowate (Merluccidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu dorszokształtnych, do której zaliczamy 13 gatunków. W Polsce nie mamy przedstawicieli ryb tej rodziny.

Morszczukowate występują wzdłuż szelfów kontynentalnych. Ryby te preferują zimną wodę. W tropikach zatem występują na większych głębokościach.

Występowanie i środowisko

Morszczukowate występują wzdłuż szelfów kontynentalnych. Ryby te preferują zimną wodę. W tropikach zatem występują na większych głębokościach.

Tryb życia i zachowanie

Najbardziej aktywne są w nocy. Dzień spędzają w ukryciu.

Rozmnażanie

Brak opieki rodzicielskiej nad potomstwem. Jaja są małe, dryfujące na głębokości 2-3 m. Rozwój dość szybki.

Pożywienie

To drapieżniki i kanibale. U niektórych gatunków kanibalizm sięga nawet 50% diety. Zjadają skorupiaki, kałamarnice, ryby.

Ochrona i zagrożenia

Są to ryby o ogromnym znaczeniu gospodarczym w rybołówstwie. Rocznie poławia się około 2 miliony ton tych ryb. Nie są zagrożone wymarciem.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2016-07-10, RODZ-444Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.