Logo Media Nauka

Morszczukowate

Morszczukowate (Merluccidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu dorszokształtnych, do której zaliczamy 13 gatunków. W Polsce nie mamy przedstawicieli ryb tej rodziny.

Wygląd

Morszczukowate występują wzdłuż szelfów kontynentalnych. Ryby te preferują zimną wodę. W tropikach zatem występują na większych głębokościach.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


MorszczukMorszczuk

Merluccius merluccius

Morszczuk (Merluccius merluccius) to gatunek ryby z rodziny morszczukowatych, należący do rzędu dorszokształtnych. To ryba o wydłużonym ciele, srebrzystym po bokach i od spodu, brunatnym na grzbiecie.


Występowanie i środowisko

Morszczukowate występują wzdłuż szelfów kontynentalnych. Ryby te preferują zimną wodę. W tropikach zatem występują na większych głębokościach.

Tryb życia i zachowanie

Najbardziej aktywne są w nocy. Dzień spędzają w ukryciu.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Brak opieki rodzicielskiej nad potomstwem. Jaja są małe, dryfujące na głębokości 2-3 m. Rozwój dość szybki.

Pożywienie

To drapieżniki i kanibale. U niektórych gatunków kanibalizm sięga nawet 50% diety. Zjadają skorupiaki, kałamarnice, ryby.

Ochrona i zagrożenia

Są to ryby o ogromnym znaczeniu gospodarczym w rybołówstwie. Rocznie poławia się około 2 miliony ton tych ryb. Nie są zagrożone wymarciem.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2016-07-10, RODZ-444© Media Nauka 2008-2018 r.