Szczupieńcowate

Szczupieńcowate (Ctenoluciidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu kąsaczokształtnych, do których zaliczamy 7 gatunków w 2 rodzajach. To ryby słodkowodne.

Wygląd

Ciało wydłużone. Ogon wcięty.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów. Kliknij na nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.Inne gatunki

  • szczupieniec plamisty (Boulengerella maculata)
  • Boulengerella xyrekes

Występowanie i środowisko

Obszar ich występowania to wody słodkie Ameryki Południowej i Północnej. Ryby te żyją przy powierzchni wody.

Morfologia i anatomia

Szczęki są zaopatrzone w ostre zęby. Osiągają rozmiary nawet 1 metra długości ciała.

Pożywienie

To drapieżniki. Młode osobniki polują na owady. Osobniki dorosłe polują na inne ryby, a także na owady.
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-06-17, RODZ-958©® Media Nauka 2008-2023 r.