Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - elipsa, mimośród elipsy


Dana jest elipsa o równaniu x^2+4y^2=4. Obliczyć mimośród tej elipsy.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{1}=1\\\\ c^2=a^2-b^2=3\\ c=\sqrt{3}\\ \varepsilon=\frac{\sqrt{3}}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Równanie elipsy jest następujące:

\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1

gdzie a jest półosią wielką elipsy, b - półosią małą elipsy.

Przekształcamy nasze równanie do powyższej postaci:

x^2+4y^2=4/:4\\ \frac{x^2}{2^2}+\frac{y^2}{1^2}=1\\ a=2, \ b=1

Długość półosi wielkiej jest więc równa 2, półosi małej 1. mimośród dany jest wzorem::

\varepsilon=\frac{c}{a}

gdzie c to półogniskowa elipsy (c2=a2+b2) Mamy więc:

c^2=a^2-b^2=2^2-1^2=4-1=3\\ c=\sqrt{3} \ \vee \ c=-\sqrt{3}

Pomijamy wartość ujemną -\sqrt{3} ponieważ c jest odległością, więc jest liczbą dodatnią. Mając dane c wyznaczamy mimośród:

\varepsilon=\frac{\sqrt{3}}{2}\approx 0,866

ksiązki Odpowiedź

\varepsilon \approx 0,866

© medianauka.pl, 2011-01-19, ZAD-1115

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.