Zadanie - elipsa, równanie elipsy

Treść zadania:

Dana jest elipsa o mimośrodzie \(\varepsilon=\frac{1}{2}\) i ognisku w punkcie \(F=(\frac{3}{2},0)\). Znaleźć równanie tej elipsy.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Równanie elipsy jest następujące:

\(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\)

gdzie a jest półosią wielką elipsy, b - półosią małą elipsy. Długości półosi \(a, b\) są więc szukanymi w tym zadaniu. Dane są zaś mimośród, który obliczamy ze wzoru:

\(\varepsilon=\frac{c}{a}\)

oraz ognisko, które wyznaczamy następująco:

\(F=(c,0), \ c^2=a^2-b^2\)

Możemy więc zapisać::

\(\varepsilon=\frac{c}{a}/\cdot a\)

\(c=\varepsilon a/:\varepsilon\)

\(a=\frac{c}{\varepsilon}\)

Zapisujemy dane z treści zadania i obliczamy długość półosi wielkiej:

\(F=(c,0)=(\frac{3}{2},0)\Rightarrow c=\frac{3}{2}\)

\(\varepsilon=\frac{1}{2}\)

\(a=\frac{c}{\varepsilon}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} =\frac{3}{2}\cdot \frac{2}{1}=3\)

Aby wyznaczyć długość półosi małej korzystamy z zależności między długością półogniska a długościami półosi:

\(c^2=a^2-b^2\)

\(b^2=a^2-c^2\)

\(b^2=9-\frac{9}{4}\)

\(b^2=\frac{27}{4}\)

\(b=\sqrt{\frac{9\cdot 3}{2^2}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}\)

Mamy już wartości \(a\) oraz \(b\). Znamy więc równanie elipsy:

\(a=3, \ b=\frac{3\sqrt{3}}{2}\)

\(\frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b}=1\)

\(\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{(\frac{3\sqrt{3}}{2})^2}=1\)

\(\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{\frac{9 \cdot{3}}{4}}=1 \)

\(\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{\frac{27}{4}}=1\)

ksiązki Odpowiedź

\(\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{\frac{27}{4}}=1\)

© medianauka.pl, 2011-01-19, ZAD-1116

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Jaka jest długość półosi wielkiej elipsy o równaniu \(x^2+16y^2=144\)? Sporządź szkic tej elipsy w układzie współrzędnych.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Zaznaczyć w układzie współrzędnych ogniska elipsy o równaniu \(\frac{x^2}{4}+y^2=1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Dana jest elipsa o równaniu \(x^2+4y^2=4\). Obliczyć mimośród tej elipsy.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Oblicz mimośród elipsy przedstawionej na rysunku.

Elipsa

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.