Zadanie - elipsa, równanie elipsy


Dana jest elipsa o mimośrodzie \varepsilon=\frac{1}{2} i ognisku w punkcie F=(\frac{3}{2},0). Znaleźć równanie tej elipsy.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

F=(c,0)=(\frac{3}{2},0)\Rightarrow c=\frac{3}{2}\\ \varepsilon=\frac{1}{2}\\ a=\frac{c}{\varepsilon}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}=3
F=(c,0)=(\frac{3}{2},0)\Rightarrow c=\frac{3}{2}\\ \varepsilon=\frac{1}{2}\\ a=\frac{c}{\varepsilon}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}=3
c^2=a^2-b^2\\ b^2=9-\frac{9}{4}\\ b=\frac{3\sqrt{3}}{2}\\ \frac{x^2}{9}+\frac{4y^2}{27}=1

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Równanie elipsy jest następujące:

\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1

gdzie a jest półosią wielką elipsy, b - półosią małą elipsy. Długości półosi a, b są więc szukanymi w tym zadaniu. Dane są zaś mimośród, który obliczamy ze wzoru:

\varepsilon=\frac{c}{a}

oraz ognisko, które wyznaczamy następująco:

F=(c,0), \ c^2=a^2-b^2

Możemy więc zapisać::

\varepsilon=\frac{c}{a}/\cdot a\\ c=\varepsilon a/:\varepsilon\\ a=\frac{c}{\varepsilon}

Zapisujemy dane z treści zadania i obliczamy długość półosi wielkiej:

F=(c,0)=(\frac{3}{2},0)\Rightarrow c=\frac{3}{2}\\ \varepsilon=\frac{1}{2}\\ a=\frac{c}{\varepsilon}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}=\frac{3}{2}\cdot \frac{2}{1}=3

Aby wyznaczyć długość półosi małej korzystamy z zależności między długością półogniska a długościami półosi:

c^2=a^2-b^2\\ b^2=a^2-c^2\\ b^2=9-\frac{9}{4}\\ b^2=\frac{27}{4}\\ b=\sqrt{\frac{9\cdot 3}{2^2}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}

Mamy już wartości a oraz b. Znamy więc równanie elipsy:

a=3, \ b=\frac{3\sqrt{3}}{2}\\ \frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b}=1\\ \frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{(\frac{3\sqrt{3}}{2})^2}=1\\ \frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{\frac{9 \cdot{3}}{4}}=1 \\ \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{\frac{27}{4}}=1

ksiązki Odpowiedź

\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{\frac{27}{4}}=1

© medianauka.pl, 2011-01-19, ZAD-1116

Zadania podobne

kulkaZadanie - długość półosi wielkiej elipsy
Jaka jest długość półosi wielkiej elipsy o równaniu x^2+16y^2=144? Sporządź szkic tej elipsy w układzie współrzędnych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - elipsa, ognisko elipsy
Zaznaczyć w układzie współrzędnych ogniska elipsy o równaniu \frac{x^2}{4}+y^2=1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - elipsa, mimośród elipsy
Dana jest elipsa o równaniu x^2+4y^2=4. Obliczyć mimośród tej elipsy.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie mimośrodu elipsy
Oblicz mimośród elipsy przedstawionej na rysunku.
Elipsa

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Matematyka a fizyka
Matematyka olimpijska. Algebra i teoria liczb
Tuba Pitagorasa
kolorowe skarpetki matematyka
Potęga liczb - Jak liczby kształtują świat w którym żyjemy
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.