Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - pole elipsy


Oblicz pole powierzchni elipsy, której półosie mają długości 6 i 5.


© Media Nauka 2008-2017 r.