Logo Media Nauka

Zadanie - pole elipsy

Oblicz pole powierzchni elipsy, której półosie mają długości 6 i 5.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole elipsy obliczamy ze wzoru:

P=\pi ab

gdzie a,b to długości półosi elipsy, które są dane.

Obliczamy więc pole powierzchni elipsy:

P=\pi ab=\pi \cdot 5\cdot 6=30\pi

ksiązki Odpowiedź

P=30\pi

© medianauka.pl, 2011-01-19, ZAD-1119

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole powierzchni elipsy
Oblicz pole powierzchni elipsy przedstawionej na rysunku.
Elipsa

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole elipsy, obliczanie pola powierzchni elipsy
Oblicz pole powierzchni elipsy o równaniu 2x^2+3y^2=6

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczyć pole elipsy
Dany jest okrąg o równaniu x^2+y^2=4. Długość półosi wielkiej pewnej elipsy jest równa długości promienia okręgu. Pole tej elipsy jest dwa razy mniejsze od pola koła wyznaczonego przez okrąg. Jaka jest długość drugiej półosi elipsy?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - oblicz obwód elipsy
Ile sznurka potrzeba do ułożenia elipsy o polu 6\pi i osi wielkiej elipsy o długości 6.

Pokaż rozwiązanie zadania© Media Nauka 2008-2018 r.