Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - pole elipsy, obliczanie pola powierzchni elipsy


Oblicz pole powierzchni elipsy o równaniu 2x^2+3y^2=6


© Media Nauka 2008-2017 r.