Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - odejmowanie wektorów


Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie wektory:
\vec{a}=\vec{AB}-\vec{BC}, \ \vec{b}=\vec{AB}-\vec{CD}, \ \vec{c}=\vec{BC}-\vec{AD}


© Media Nauka 2008-2017 r.