logo

Zadanie - odejmowanie wektorów


Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektor \vec{AB}-\vec{AD}-\vec{CA}-\vec{DC}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Możemy wykonać to zadanie na kilka sposobów. My będziemy graficznie odejmować najpierw dwa pierwsze wektory i od różnicy będziemy odejmować kolejne, stosując zasadę sprowadzania wektorów do wspólnego początku i znajdując różnicę poprzez łączenie ich końców i obierając zwrot do odjemnej.

Etap I

Zadanie 678 - etap I rozwiązania

Etap II

Zadanie 678 - etap II rozwiązania

Etap III

Zadanie 678 - etap III rozwiązania

Widać, że \vec{AB}-\vec{AD}-\vec{CA}-\vec{DC}=\vec{AB}


© medianauka.pl, 2011-03-11, ZAD-1210

Zadania podobne

kulkaZadanie - odejmowanie wektorów
Znaleźć graficznie różnicę wektorów \vec{a}=[2,-3], \ \vec{b}=[-2,-3]

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różnica wektorów
Dane są wektory \vec{a}, \ \vec{b} pokazane na poniższym rysunku. Znaleźć graficznie wektor \vec{c} taki, że \vec{b}-\vec{c}=\vec{a}
Wektory

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odejmowanie wektorów
Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie wektory:
\vec{a}=\vec{AB}-\vec{BC}, \ \vec{b}=\vec{AB}-\vec{CD}, \ \vec{c}=\vec{BC}-\vec{AD}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na współrzędnych wektora
Dany jest wektor \vec{a}=[2,4].Jakie współrzędne ma wektor \vec{b}, jeżeli wiadomo, że \vec{a}-\vec{b}=[7,7]?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na wektorach równoległych
Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektory
\vec{AB}+\vec{DC}, \ \vec{BC}+\vec{DA},\ \vec{DA}-\vec{BC}, \ \vec{CD}-\vec{BA}

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki góra lodowa
cyferki - gra - trefl
Kolorowe skarpetki - czarno-białe grochy
Kolorowe skarpetki 3D
Kalkulatory maukowe
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.