Zadanie - objętość sześcianu


Przekątna sześcianu ma długość równą \sqrt{3}. Oblicz objętość tego sześcianu.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a^2+b^2=c^2\\ a^2+(a\sqrt{2})^2=(\sqrt{3})^2\\ a^2+2a^2=3\\ 3a^2=3/:3\\ a^2=1\\ a=1\\ V=1

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

objętość sześcianu - ilustracja do zadania

Sporządzamy szkic i wprowadzamy na rysunku odpowiednie oznaczenia. Korzystamy ze wzoru na objętość sześcianu

V=a^3

Musimy znaleźć wielkość a. Skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta wyznaczonego przez dwie krawędzie a i przekątną ściany sześcianu b w celu wyznaczenia długości przekątnej ściany:

a^2+a^2=b^2\\ b^2=2a^2\\ b=\sqrt{2}a

Skorzystamy po raz drugi z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta wyznaczonego przez krawędź a, przekątną ściany b oraz przekątną sześcianu c, która jest przeciwprostokątną w tym trójkącie.

a^2+b^2=c^2\\ a^2+(a\sqrt{2})^2=(\sqrt{3})^2\\ a^2+2a^2=3\\ 3a^2=3/:3\\ a^2=1\\ a=1

Obliczamy objętość:

V=1^3=1

ksiązki Odpowiedź

V=1

© medianauka.pl, 2011-10-18, ZAD-1496

Zadania podobne

kulkaZadanie - objętość sześcianu, zadanie z treścią
Ile osób może zagłosować używając kulek o średnicy 1 cm, wrzucając je do urny o wymiarach 1 m x 1 m x 1 m?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 24, matura 2020

Przekątna sześcianu ma długość 4√3. Pole powierzchni tego sześcianu jest równe

A. 96

B. 24√3

C. 192

D. 16√3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 26, matura 2022

Dany jest sześcian \(ABCDEFG\) o krawędzi długości \(a\). Punkty \(E, F, G, B\) są wierzchołkami ostrosłupa \(EFGB\) (zobacz rysunek).

Zadanie 26, matematyka, matura 2022

Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa \(EFGB\) jest równe

A. \(a^2\)

B. \(\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot a^2\)

C. \(\frac{3}{2}\cdot a^2\)

D. \(\frac{3+\sqrt{3}}{2}\cdot a^2\)Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.