Zadanie maturalne nr 26, matura 2022


Dany jest sześcian \(ABCDEFG\) o krawędzi długości \(a\). Punkty \(E, F, G, B\) są wierzchołkami ostrosłupa \(EFGB\) (zobacz rysunek).

Zadanie 26, matematyka, matura 2022

Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa \(EFGB\) jest równe

A. \(a^2\)

B. \(\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot a^2\)

C. \(\frac{3}{2}\cdot a^2\)

D. \(\frac{3+\sqrt{3}}{2}\cdot a^2\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Oznaczmy przekątną ściany sześcianu przez \(d\).

Rysunek

Pole powierzchni ostrosłupa wynosi:

\(P=3P_{EFB}+P_{EGB}\)

\(P_{EFB}=\frac{1}{2}a\cdot a=\frac{1}{2}a^2\)

\(P_{EGB}=\frac{d^2\sqrt{3}}{4}= \frac{(a\sqrt{2})^2\cdot\sqrt{3}}{4}=\frac{a^2\sqrt{3}}{2}\)

Zatem:

\(P=3P_{EFB}+P_{EGB}=3\cdot \frac{1}{2}a^2 +\frac{a^2\sqrt{3}}{2}=\frac{3+\sqrt{3}}{2}a^2 \)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-04-23, ZAD-4868

Zadania podobne

kulkaZadanie - objętość sześcianu, zadanie z treścią
Ile osób może zagłosować używając kulek o średnicy 1 cm, wrzucając je do urny o wymiarach 1 m x 1 m x 1 m?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - objętość sześcianu
Przekątna sześcianu ma długość równą \sqrt{3}. Oblicz objętość tego sześcianu.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 24, matura 2020

Przekątna sześcianu ma długość 4√3. Pole powierzchni tego sześcianu jest równe

A. 96

B. 24√3

C. 192

D. 16√3



Pokaż rozwiązanie zadania




Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.