Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - pole powierzchni i objętość walca


Dany jest walec o wysokości 10 cm i promieniu podstawy 4 cm. Obliczyć jego objętość i pole powierzchni.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

V=\pi{r^2}\cdot{h}=\pi\cdot{(4\quad{cm}})^2\cdot{10\quad{cm}}=160\pi\quad{cm^3}
P=2\pi{r}(r+h)=2\pi\cdot(4cm)(4cm+10cm)=112\pi\quad{cm^2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Oznaczmy wysokość walca przez h=10 cm i promień podstawy przez r=4 cm.

Objętość walca obliczamy ze wzoru:

V=\pi{r^2}\cdot{h}

Obliczamy objętość walca, podstawiając dane do wzoru:

V=\pi{r^2}\cdot{h}=\pi\cdot{(4\quad{cm}})^2\cdot{10\quad{cm}}=\pi\cdot{16\quad{cm}^2}\cdot{10\quad{cm}}=160\pi\quad{cm^3}

Pole powierzchni walca obliczamy ze wzoru:

P=2\pi{r}(r+h)

Obliczamy pole powierzchni walca, podstawiając dane do wzoru:

P=2\pi{r}(r+h)=2\pi\cdot(4cm)(4cm+10cm)=2\pi\cdot{4cm}\cdot{14cm}=112\pi\quad{cm^2}

ksiązki Odpowiedź

V=160\pi{cm^3}\\P=112\pi{cm^2}

© medianauka.pl, 2012-03-09, ZAD-1571


Polecamy koszykLogika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.