logo

Zadanie - pole powierzchni i objętość walca


Dany jest walec o wysokości 10 cm i promieniu podstawy 4 cm. Obliczyć jego objętość i pole powierzchni.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

V=\pi{r^2}\cdot{h}=\pi\cdot{(4\quad{cm}})^2\cdot{10\quad{cm}}=160\pi\quad{cm^3}
P=2\pi{r}(r+h)=2\pi\cdot(4cm)(4cm+10cm)=112\pi\quad{cm^2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Oznaczmy wysokość walca przez h=10 cm i promień podstawy przez r=4 cm.

Objętość walca obliczamy ze wzoru:

V=\pi{r^2}\cdot{h}

Obliczamy objętość walca, podstawiając dane do wzoru:

V=\pi{r^2}\cdot{h}=\pi\cdot{(4\quad{cm}})^2\cdot{10\quad{cm}}=\pi\cdot{16\quad{cm}^2}\cdot{10\quad{cm}}=160\pi\quad{cm^3}

Pole powierzchni walca obliczamy ze wzoru:

P=2\pi{r}(r+h)

Obliczamy pole powierzchni walca, podstawiając dane do wzoru:

P=2\pi{r}(r+h)=2\pi\cdot(4cm)(4cm+10cm)=2\pi\cdot{4cm}\cdot{14cm}=112\pi\quad{cm^2}

ksiązki Odpowiedź

V=160\pi{cm^3}\\P=112\pi{cm^2}

© medianauka.pl, 2012-03-09, ZAD-1571

Zadania podobne

kulkaZadanie - objętość walca
Jaki promień podstawy musi mieć naczynie w kształcie walca o wysokości 30 cm, aby zmieścić w nim 3 litry mleka?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2014
Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest:

A. sześć razy dłuższa od wysokości walca
B. trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C. dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D. równa wysokości walca.

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki - Lollypop
Tabliczka mnożenia - gra planszowa
BrainBox - Matematyka dla najmłodszych
Analiza matematyczna w zadaniach Krysicki włodarski
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.