Zadanie maturalne nr 21, matura 2019


Promień AS podstawy walca jest równy połowie wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS
(zobacz rysunek) jest równy

Rysunek

A. √5/2

B. 2√5/5

C. 1/2

D. 1


ksiązki Rozwiązanie zadania

Oznaczmy przez |SA|=a. Wówczas zgodnie z warunkami zadania |OS|=2a. Aby obliczyć sunis kąta OAS musimy znać długośc przekątnej. Obliczymy ją z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta OSA:

\(a^2+(2a)^2=|OA|^2\)

\(5a^2=|OA|^2\)

\(|OA|=a\sqrt{5}\)

Zatem:

\(sin\angle\ OAS=\frac{|OS|}{|OA|})

\(sin\angle\ OAS=\frac{2a}{a\sqrt{5}}\)

\(sin\angle\ OAS=\frac{2\cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5}\cdot \sqrt{5}}\)

\(sin\angle\ OAS=\frac{2\sqrt{5}}{5}\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-01-31, ZAD-4667

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole powierzchni i objętość walca
Dany jest walec o wysokości 10 cm i promieniu podstawy 4 cm. Obliczyć jego objętość i pole powierzchni.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - objętość walca
Jaki promień podstawy musi mieć naczynie w kształcie walca o wysokości 30 cm, aby zmieścić w nim 3 litry mleka?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2014
Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest:

A. sześć razy dłuższa od wysokości walca
B. trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C. dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D. równa wysokości walca.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 22, matura 2018

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r
i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.

rysunek

Objętość tej bryły jest równa

  1. 5/3πr3
  2. 4/3πr3
  3. 2/3πr3
  4. 1/3πr3


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.