logo

Zadanie - funkcje trygonometryczne


Dany jest trójkąt równoramienny o podstawie długości a, ramionach długości b, kątami wewnętrznymi przy podstawie trójkąta \beta oraz \alpha przy wierzchołku trójkąta z którego opada wysokość h na podstawę trójkąta. Zapisać podstawowe funkcje trygonometryczne dla katów: \beta, \frac{\alpha}{2}.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek:

Szkic do zadania 723, trójkąt równoboczny - oznaczenia

Wysokość dzieli trójkąt równoramienny na dwa trójkąty prostokątne. Możemy więc zgodnie z definicją funkcji trygonometrycznych określić poszczególne funkcje dla kąta \beta:

\sin{\beta}=\frac{h}{b}\\ \cos{\beta}=\frac{\frac{a}{2}}{b}=\frac{a}{2b}\\ tg{\beta}=\frac{h}{\frac{a}{2}}=\frac{2h}{a}\\ ctg{\beta}=\frac{\frac{a}{2}}{h}=\frac{a}{2h}\\ *)\ sec\beta=\frac{b}{\frac{a}{2}}=\frac{2b}{a}\\ *)\ cosec\beta=\frac{b}{h}

*) funkcje secans i cosecans określono dodatkowo (ponadprogramowo)

Określamy poszczególne funkcje dla kąta \frac{\alpha}{2}:

\sin{\frac{\alpha}{2}}=\frac{\frac{a}{2}}{b}=\frac{a}{2b}\\ \cos{\frac{\alpha}{2}}=\frac{h}{b}\\ tg{\frac{\alpha}{2}}=\frac{\frac{a}{2}}{h}=\frac{a}{2h}\\ ctg{\frac{\alpha}{2}}=\frac{h}{\frac{a}{2}}=\frac{2h}{a}\\ *)\ sec\frac{\alpha}{2}=\frac{b}{h}\\ *)\ cosec\frac{\alpha}{2}=\frac{b}{\frac{a}{2}}=\frac{2b}{a}

*) funkcje secans i cosecans określono dodatkowo (ponadprogramowo)


© medianauka.pl, 2011-03-24, ZAD-1256

Zadania podobne

kulkaZadanie - funkcje trygonometryczne
Dany jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnej długości a=\sqrt{2}. Oblicz długość podstawy korzystając z funkcji trygonometrycznych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - funkcje trygonometryczne
Obliczyć długość podstawy prostokąta, jeżeli przekątna o długości d=2\sqrt{3} tworzy z podstawą kąt \alpha=30^o.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - funkcje trygonometryczne
Obliczyć promień R okręgu opisanego na sześciokącie foremnym, jeżeli wiadomo, że długość promienia wpisanego w ten wielokąt r=2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2016 (poziom podstawowy)
ilustracja do zadania 13 , matura 2016W okręgu o środku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB, która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 31° (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość 10. Odległość punktu S od cięciwy AB jest liczbą z przedziału

A. a
B. b
C. c
D. d


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 17, matura 2016 (poziom podstawowy)
Kąt alfa jest ostry i tg{\alpha}=\frac{2}{3}. Wtedy:

A. sin{\alpha}=\frac{3\sqrt{13}}{26}
B. sin{\alpha}=\frac{\sqrt{13}}{13}
C. sin{\alpha}=\frac{2\sqrt{13}}{13}
D. sin{\alpha}=\frac{3\sqrt{13}}{13}


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 23, matura 2016 (poziom podstawowy)
Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa

A. 36π
B. 18π
C. 24π
D. 8π


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 24, matura 2016 (poziom podstawowy)
Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości graniastosłupa. Graniastosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i jeden wierzchołek drugiej podstawy (patrz rysunek).
Ilustracja do zadania nr 24, matura z matematyki 2016, poziom podstawowy
Płaszczyzna przekroju tworzy z podstawą graniastosłupa kąt α o mierze
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 75°


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2015 (poziom podstawowy)
Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy:
wzór

A. wzór
B. -4/5
C. -1
D. -5/4


Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki góra lodowa
Krótka podróż w głąb matematyki
Matematyka Część 3 Liczby zespolone Wektory macierze Wyznaczniki Geometria analityczna i różniczkowa
Nowoczesne kompendium matematyki
Algebra
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.