Zadanie maturalne nr 20, matura 2014


Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest:

A. sześć razy dłuższa od wysokości walca
B. trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C. dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D. równa wysokości walca.

ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządzamy szkic:

Pola powierzchni bocznych walca i stożka są następujące:

P_{bw}=2\pi\cdot r\cdot h\\ P_{bs}=\pi\cdot rl

Pola te są zgodnie z warunkami określonymi w zadaniu równe. Zatem:

2\pi\cdot r\cdot h=\pi\cdot rl/:\pi r\\2h=l

Zatem tworząca stożka l jest dwa razy dłuższa od wysokości walca.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2017-02-04, ZAD-3443

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole powierzchni i objętość walca
Dany jest walec o wysokości 10 cm i promieniu podstawy 4 cm. Obliczyć jego objętość i pole powierzchni.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - objętość walca
Jaki promień podstawy musi mieć naczynie w kształcie walca o wysokości 30 cm, aby zmieścić w nim 3 litry mleka?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 22, matura 2018

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r
i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.

rysunek

Objętość tej bryły jest równa

  1. 5/3πr3
  2. 4/3πr3
  3. 2/3πr3
  4. 1/3πr3


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.