Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 20, matura 2014


Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest:

A. sześć razy dłuższa od wysokości walca
B. trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C. dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D. równa wysokości walca.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządzamy szkic:

Pola powierzchni bocznych walca i stożka są następujące:

P_{bw}=2\pi\cdot r\cdot h\\ P_{bs}=\pi\cdot rl

Pola te są zgodnie z warunkami określonymi w zadaniu równe. Zatem:

2\pi\cdot r\cdot h=\pi\cdot rl/:\pi r\\2h=l

Zatem tworząca stożka l jest dwa razy dłuższa od wysokości walca.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2017-02-04, ZAD-3443


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2018 r.