Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - pole powierzchni i objętość stożka


Dany jest stożek o promieniu podstawy 2cm i wysokości 6 cm. Oblicz jego objętość i pole powierzchni.


© Media Nauka 2008-2017 r.