Zadanie maturalne nr 22, matura 2015 (poziom podstawowy)


Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6 . Objętość tego stożka jest równa:

A. \(27\pi \sqrt{3}\)

B. \(9\pi \sqrt{3}\)

C. \(18\pi\)

D. \(6\pi\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wprowadzimy pewne oznaczenia i zaznaczamy je na rysunku:

Rysunek do zadania 22 matura 2015

Z twierdzenia Pitagorasa obliczymy wysokość \(h\) stożka.

\(h^2+3^2=6^2\)

\(h^2=36-9\)

\(h^2=27\)

\(h=\sqrt{27}\)

\(h=\sqrt{3\cdot 9}\)

\(h=3\sqrt{3}\)

Objętość stożka obliczymy ze wzoru:

\(V=\frac{1}{3}P_p\cdot h=\frac{1}{3}\pi r^2h\)

Promień \(r=3\), wysokość obliczyliśmy wyżej. Mamy wszystkie dane aby obliczyć \(V\).

\(V=\frac{1}{3}\pi r^2h\)

\(V=\frac{1}{3}\pi \cdot 3^2\cdot 3\sqrt{3}=9\sqrt{3}\pi\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2016-12-11, ZAD-3320

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole powierzchni i objętość stożka

Dany jest stożek o promieniu podstawy 2 cm i wysokości 6 cm. Oblicz jego objętość i pole powierzchni.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 23, matura 2016 (poziom podstawowy)

Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a tworzącą tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa

A. \(36\pi\)

B. \(18\pi\)

C. \(24\pi\)

D. \(8\pi\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie 20. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 25, matura 2020

Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stożków jest równy 3:2 . Objętość stożka o krótszej wysokości jest równa 12 cm3 .

Zadanie 25, matura 2020

Objętość bryły utworzonej z połączonych stożków jest równa

A. 20 cm3

B. 30 cm3

C. 39 cm3

D. 52,5 cm3Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.