Zadanie maturalne nr 22, matura 2015 (poziom podstawowy)


Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6 . Objętość tego stożka jest równa :

A. 27\pi \sqrt{3}
B. 9\pi \sqrt{3}
C. 18\pi
D. wzór

ksiązki Rozwiązanie zadania

Wprowadzimy pewne oznaczenia i zaznaczamy je na rysunku:

Rysunek do zadania 22 matura 2015

Z twierdzenia Pitagorasa obliczymy wysokość h stożka.

h^2+3^2=6^2\\ h^2=36-9\\h^2=27\\h=\sqrt{27}\\h=\sqrt{3\cdot 9}\\h=3\sqrt{3}

Objętość stożka obliczymy ze wzoru:

V=\frac{1}{3}P_p\cdot h=\frac{1}{3}\pi r^2h

Promień r=3, wysokość obliczyliśmy wyżej. Mamy wszystkie dane aby obliczyć V.

V=\frac{1}{3}\pi r^2h\\V=\frac{1}{3}\pi \cdot 3^2\cdot 3\sqrt{3}=9\sqrt{3}\pi

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2016-12-11, ZAD-3320

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole powierzchni i objętość stożka
Dany jest stożek o promieniu podstawy 2cm i wysokości 6 cm. Oblicz jego objętość i pole powierzchni.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 23, matura 2016 (poziom podstawowy)
Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa

A. 36π
B. 18π
C. 24π
D. 8π


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie 20. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.