Zadanie maturalne nr 25, matura 2020


Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stożków jest równy 3:2 . Objętość stożka o krótszej wysokości jest równa 12 cm3 .

Zadanie 25, matura 2020

Objętość bryły utworzonej z połączonych stożków jest równa

A. 20 cm3

B. 30 cm3

C. 39 cm3

D. 52,5 cm3


ksiązki Rozwiązanie zadania

Objętość stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy przez wysokość stożka. Wzór na objętość stożka jest następujący:

V=\frac{1}{3}P_p\cdot h=\frac{1}{3}\pi r^2h

Oznaczmy wysokość wyższego stożka przez \(h_1\), a niższego przez \(h_2\).

Z warunków zadania wynika, że:

\(\frac{h_1}{h_2}=\frac{3}{2}\) oraz \(V_2=12\ cm^3\).

Zauważmy, że:

\(\frac{V_1}{V_2}=\frac{\frac{1}{3}\pi r^2\cdot h_1}{\frac{1}{3}\pi r^2\cdot h_1}=\frac{h_1}{h_2}=\frac{3}{2}\)

\(V_1=\frac{3}{2}\cdot V_2=\frac{3}{2}\cdot 12cm^3=18\ cm^3\)

Objętość całej figury jest suną objętości obu stożków:

\(V=V_1+V_2=12\ cm^3+18\ cm^3=30\ cm^3\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-03-04, ZAD-4756

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole powierzchni i objętość stożka
Dany jest stożek o promieniu podstawy 2cm i wysokości 6 cm. Oblicz jego objętość i pole powierzchni.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 23, matura 2016 (poziom podstawowy)
Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa

A. 36π
B. 18π
C. 24π
D. 8π


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 22, matura 2015 (poziom podstawowy)
Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6 . Objętość tego stożka jest równa :

A. 27\pi \sqrt{3}
B. 9\pi \sqrt{3}
C. 18\pi
D. wzór


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie 20. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.