Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 7, matura 2014


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f.
zadanie 7, matura 2014
Funkcja f jest określona wzorem
A. f(x)=\frac{1}{2}(x+3)(x-1)
B. f(x)=\frac{1}{2}(x-3)(x+1)
C. f(x)=-\frac{1}{2}(x+3)(x-1)
D.f(x)=-\frac{1}{2}(x-3)(x+1)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy z iloczynowej postaci trójmianu kwadratowego:

y=a(x-x_1)(x-x_2)

Miejscami zerowymi naszej funkcji są liczby -1 i 3 (odczyt z wykresu), stąd:

y=a(x+1)(x-3)

Co możemy powiedzieć o współczynniku a? Widzimy, że ramiona paraboli są skierowane w dół - współczynnik a musi być więc liczbą ujemną. To wystarczy aby wskazać odpowiedź D.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2017-01-31, ZAD-3430


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2018 r.