logo

Zadanie maturalne nr 10, matura 2014


Pierwiastki x1, x2 równania 2(x+2)(x-2)=0 spełniają warunek:

A. \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-1
B. \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=0
C. \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{4}
D. \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania

Mamy w treści zadania wprost podana postać iloczynową trójmianu kwadratowego:

y=a(x-x_1)(x-x_2)

Mamy więc:

x1=-2 i x2=2

Obliczmy sumę odwrotności tych pierwiastków:

\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{-2}+\frac{1}{2}=0

 

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2017-01-31, ZAD-3433

Zadania podobne

kulkaZadanie - postać iloczynowa trójmianu kwadratowego
Przedstawić funkcję
a) f(x)=-x+7x-12
b) f(x)=2x2+44x+242
w postaci iloczynowej.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie postaci iloczynowej trójmianu
Zapisać wzór funkcji kwadratowej, która ma dwa miejsca zerowe x1=-1 oraz x2=5, wiedząc że parabola przecina oś OY w punkcie (0,15).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2014
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f.
zadanie 7, matura 2014
Funkcja f jest określona wzorem
A. f(x)=\frac{1}{2}(x+3)(x-1)
B. f(x)=\frac{1}{2}(x-3)(x+1)
C. f(x)=-\frac{1}{2}(x+3)(x-1)
D.f(x)=-\frac{1}{2}(x-3)(x+1)

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Rodzinna matematyka
Matematyka olimpijska. Algebra i teoria liczb
laboratorium w szufladzie Matematyka
Matematyka olimpijska. Kombinatoryka
Kolorowe skarpetki Miasto
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.