Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 10, matura 2014


Pierwiastki x1, x2 równania 2(x+2)(x-2)=0 spełniają warunek:

A. \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-1
B. \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=0
C. \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{4}
D. \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{2}


ksiązki Rozwiązanie zadania

Mamy w treści zadania wprost podana postać iloczynową trójmianu kwadratowego:

y=a(x-x_1)(x-x_2)

Mamy więc:

x1=-2 i x2=2

Obliczmy sumę odwrotności tych pierwiastków:

\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{-2}+\frac{1}{2}=0

 

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2017-01-31, ZAD-3433

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.