Zadanie - rozwiąż nierówność wykładniczą


Rozwiązać nierówność wykładniczą 25\cdot 5^{-x^2+5}-(\frac{1}{5})^{3x}\geq 0

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

25\cdot 5^{-x^2+5}-(\frac{1}{5})^{3x}\geq 0 \\ 5^2\cdot 5^{-x^2+5}-(5^{-1})^{3x}\geq 0 \\  5^{2-x^2+5}-5^{-3x}\geq 0
5^{-x^2+7}\geq 5^{-3x} \\ -x^2+7\geq -3x \\ -x^2+3x+7\geq 0
\Delta=b^2-4ac=37\\ x_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-3+\sqrt{37}}{-2}=\frac{3-\sqrt{37}}{2} \\ x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-3-\sqrt{37}}{-2}=\frac{3+\sqrt{37}}{2} \\ (x-x_1)(x-x_2)\geq 0
Wykres pomocniczy
Rozwiązaniem nierówności 25\cdot 5^{-x^2+5}-(\frac{1}{5})^{3x}\geq 0 jest zbiór \langle \frac{3-\sqrt{37}}{2};\frac{3+\sqrt{37}}{2} \rangle

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Doprowadzimy naszą nierówność do takiej postaci, aby mieć po obu stronach potęgi o jednakowych podstawach.

Liczbę 25 można przedstawić jako kwadrat liczby 5, natomiast liczbę 1/5 jako liczbę 5 podniesioną do potęgi -1. Następnie korzystamy z własności działań na potęgach

a^m\cdot a^n=a^{m+n} \\ (a^m)^n=a^{m\cdot n}

25\cdot 5^{-x^2+5}-(\frac{1}{5})^{3x}\geq 0 \\ 5^2\cdot 5^{-x^2+5}-(5^{-1})^{3x}\geq 0 \\  5^{2-x^2+5}-5^{-3x}\geq 0 \\ 5^{-x^2+7}\geq 5^{-3x} tło tło tło tło

Podstawa potęgi a>1, więc funkcja wykładnicza jest rosnąca i nierówności argumentów odpowiada nierówność wartości funkcji o tym samym zwrocie. Możemy zapisać:

5^{-x^2+7}\geq 5^{-3x} \\ -x^2+7\geq -3x \\ -x^2+3x+7\geq 0

Otrzymaliśmy nierówność kwadratową. Znajdujemy pierwiastki trójmianu:

-x^2+3x+7\geq 0 \\ a=-1 \\ b=3 \\ c=7 \\ \Delta=b^2-4ac=3^2-4\cdot (-1)\cdot 7=9+28=37\\ x_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-3+\sqrt{37}}{-2}=\frac{3-\sqrt{37}}{2} \\ x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-3-\sqrt{37}}{-2}=\frac{3+\sqrt{37}}{2} \\ (x-x_1)(x-x_2)\geq 0

Rozwiązanie odczytujemy z wykresu. Ponieważ współczynnik a jest ujemny, ramiona paraboli są skierowane w dół, a wykres przecina oś OX w dwóch punktach (miejscach zerowych).

Wykres pomocniczy

Szukamy wartości funkcji większych lub równych zero.

ksiązki Odpowiedź

Rozwiązaniem nierówności 25\cdot 5^{-x^2+5}-(\frac{1}{5})^{3x}\geq 0 jest zbiór \langle \frac{3-\sqrt{37}}{2};\frac{3+\sqrt{37}}{2} \rangle

© medianauka.pl, 2009-12-21, ZAD-442

Zadania podobne

kulkaZadanie - nierówność wykładnicza
Rozwiązać nierówność wykładniczą \frac{3^{2x}}{9}\geq 1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność wykładnicza
Rozwiązać nierówność wykładniczą (\frac{1}{3})^{-3x-2}\geq \frac{1}{9}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozwiązać nierówność wykładniczą
Rozwiązać nierówność wykładniczą \frac{3}{1-2^x}-\frac{2}{2-2^x}\geq0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność wykładnicza
Rozwiązać nierówność wykładniczą \frac{\frac{1}{3}\cdot 9^{x-2}}{27^x}\geq1

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.