Liczby wymierne


Wykaż, że podane liczby są liczbami wymiernymi:

A. 1

B. 0,(32)

C. -1000

D. 1,012


ksiązki Rozwiązanie zadania

A. Liczbę 1 można wyrazić w postaci ułamka \(\frac{1}{1}\), zatem 1 jest liczbą wymierną.

A. Zastosujemy metodę układu równań. Niech \(x=0,(32)=0,3232...\)

\(\begin{cases}100x= 32,3232...\\ x=0,3232...\end{cases}\).

Kiedy odejmiemy od pierwszego równania drugie, otrzymamy:

\(99x=32/:99\)

\(x=\frac{32}{99}\).

Liczba ta może być wyrażona w postaci ułamka zwykłego, jest więc liczbą wymierną.

C. Liczbę -1000 można wyrazić w postaci ułamka \(\frac{-1000}{1}\), zatem jest liczbą wymierną.

D. Liczbę 1,012 można wyrazić w postaci ułamka \(\frac{1012}{1000}\), zatem jest liczbą wymierną.


© medianauka.pl, 2023-02-18, ZAD-4711

Zadania podobne

kulkaZadanie - czy dana liczba jest wymierna

Sprawdzić, czy liczba 5,35(43) jest wymierna czy niewymierna.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2019

Równość 1/4+1/5+1/a = 1 jest prawdziwa dla

A. a = 11/20

B. a = 8/9

C. a = 9/8

D. a = 20/11Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaLiczby wymierne

Wykaż cztery liczby wymierne między 0,2 a 3/11Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2021

Różnica 0,(3)-23/33 jest równa

A. -0,(39)

B. -39/100

C. -0,36

D. -4/11Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.