Liczby wymierne


Wykaż cztery liczby wymierne między 0,2 a 3/11


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sprowadźmy ułamek dziesiętnmy do postaci ułamka zwykłegi oi sprowwadźmy oba ułamki do tego samego mianownika.

\(0,2=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}=\frac{1\cdot 11}{5\cdot 11}=\frac{11}{55}\),

\(\frac{3}{11}=\frac{3\cdot 5}{11\cdot 5}=\frac{15}{55}\).

Ponieważ między 11 a 15 mamy 3 liczby naturalne, a poptrzebujemy 4 liczb pomnóżmy liczniki i mianowniki obu ułamków przez dwa.

\(0,2=\frac{11}{55}=\frac{22}{110}\),

\(\frac{3}{11}=\frac{15}{55}=\frac{44}{110}\).

Teraz już łatwo możemy wskazać wiele liczb wymiernych między nimi, na przykład: \(\frac{23}{110}\), \(\frac{24}{110}\), \(\frac{25}{110}\), \(\frac{26}{110}\).


© medianauka.pl, 2023-02-18, ZAD-4712

Zadania podobne

kulkaZadanie - czy dana liczba jest wymierna

Sprawdzić, czy liczba 5,35(43) jest wymierna czy niewymierna.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2019

Równość 1/4+1/5+1/a = 1 jest prawdziwa dla

A. a = 11/20

B. a = 8/9

C. a = 9/8

D. a = 20/11Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaLiczby wymierne

Wykaż, że podane liczby są liczbami wymiernymi:

A. 1

B. 0,(32)

C. -1000

D. 1,012Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.