Zadanie maturalne nr 14, matura 2020


Ciąg (an) jest określony wzorem an=2n2 dla n ≥1. Różnica a5-a4 jest równa

A. 4

B. 20

C. 36

D. 18


ksiązki Rozwiązanie zadania

Dany jest ciąg \(a_n=2n^2\). Obliczmy różnicę:

\(a_5-a_4=2\cdot 5^2 - 2\cdot 4^2=2(25-16)=18\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-03-01, ZAD-4743

Zadania podobne

kulkaZadanie - ciąg, znajdowanie elementów ciągu
Napisać:
a) trzy początkowe wyrazy ciągu a_n=\frac{n[2-(-2)^{n+1}]}{n+1} oraz znaleźć dziewiąty wyraz tego ciągu
b) pięć początkowych wyrazów ciągu
\begin{cases}a_1=2 \\ a_2=4 \\ a_n=a_{n-2}+2a_{n-1}, \ dla \ n\geq 3 \end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.