Zadanie maturalne nr 15, matura 2023


Ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n=2^n\cdot (n+1)\) dla każdej liczby naturalnej \(n\geq 1\). Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wyraz \(a_4\) jest równy

A. 64

B. 40

C. 48

D. 80


ksiązki Rozwiązanie zadania

Mamy dany wzór ciągu liczbowego \(a_n=2^n\cdot (n+1) \). Aby obliczyć czwarty wyraz ciągu, wystarczy w powyższym wzorze za \(n\) podstawić liczbę \(4\).

\(a_4=2^4\cdot (4+1)=16\cdot 5 = 80\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-07-11, ZAD-4920

Zadania podobne

kulkaZadanie - ciąg, znajdowanie elementów ciągu

Napisać:

a) trzy początkowe wyrazy ciągu \(a_n=\frac{n[2-(-2)^{n+1}]}{n+1}\) oraz znaleźć dziewiąty wyraz tego ciągu.

b) pięć początkowych wyrazów ciągu \(\begin{cases}a_1=2 \\ a_2=4 \\ a_n=a_{n-2}+2a_{n-1}, \ dla \ n\geq 3 \end{cases}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2021

Ciąg \((b_n)\) jest określony wzorem \(b_n=3n^2-25n\) dla każdej liczby naturalnej \(n\geq 1\). Liczba niedodatnich wyrazów ciągu \((b_n)\) jest równa

A. 14

B. 13

C. 9

D. 8Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2020

Ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n=2n^2\) dla \(n\geq 1\). Różnica \(a_5-a_4\) jest równa

A. \(4\)

B. \(20\)

C. \(36\)

D. \(18\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2022

Ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n=\frac{2n^2-30n}{n}\) dla każdej liczby naturalnej \(n\geq 1\). Wtedy \(a_7\) jest równy

A. (-196)

B. (-32)

C. (-26)

D. (-16)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.