Zadanie maturalne nr 1, matura 2020 - poziom rozszerzony


Wielomian W określony wzorem W (x) = x2019 − 3x2000 + 2x + 6

A. jest podzielny przez (x −1) i z dzielenia przez (x +1) daje resztę równą 6.

B. jest podzielny przez (x +1) i z dzielenia przez (x −1) daje resztę równą 6.

C. jest podzielny przez (x −1) i jest podzielny przez (x +1).

D. nie jest podzielny ani przez (x −1), ani przez (x +1).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Z twierdzenia Bezout wynika, że liczba \(a\) jest pierwiastkiem wielomianu \(W(x)\) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian \(W(x)\) jest podzielny przez dwumian \(x-a\). I dalej: Jeżeli współczynniki wielomianu \(W(x)=a_{n}x^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+..+a_{1}x+a_0\), gdzie \(a_n\neq{0}\) są liczbami całkowitymi i wielomian ma miejsce zerowe \(r\), to \(r\) jest dzielnikiem wyrazu wolnego \(a_0\).

Szukamy pierwiastków tego wielomianu wśród dzielników wyrazu wolnego, a w zasadzie wśród liczb -1 i 1, gdyż takie mamy sugestie w odpowiedziach:

\(W(1)=1^{2019}-3\cdot 1^{2000}+2+6=1-3+2+6=6\neq 0\)

\(W(-1)=(-1)^{2019}-3\cdot (-1)^{2000}-2+6=-1-3-2+6=0\)

Nasz wielomian dzieli się zatem przez \((x+1)\) bez reszty.

Twierdzenie o reszcie: Reszta dzielenia wielomianu \(W(x)\) przez \((x−a)\) jest równa wartości tego wielomianu w punkcie \(a\), tzn. \(W(a)\). Zatem reszta z dzielenia naszego wielomianu przez \((x-1)\) jest równa 6.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-03-07, ZAD-4769

Zadania podobne

kulkaZadanie - pierwiastek wielomianu

Sprawdzić, czy liczby 1, \ \sqrt{2} są pierwiastkami wielomianu

W(x)=\sqrt{2}x^5-2x^4-\sqrt{2}x^3+3x^2-2\sqrt{2}x+2Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pierwiastek wielomianu, zadanie z parametrem
Dla jakiej wartości parametru m pierwiastkiem wielomianu W(x)=mx^3-(m+1)x^2+x-1+m jest liczba 1?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2017 (poziom rozszerzony)
Dany jest wielomian W(x)=2x3+ax2−13x+b. Liczba 3 jest jednym z pierwiastków tego wielomianu. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez (x+2) jest równa 20. Oblicz współczynniki a i b oraz pozostałe pierwiastki wielomianu W (x).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2019 - poziom rozszerzony

Wielomian określony wzorem W (x) = 2x3 + (m3 + 2) x2 −11x − 2(2m +1) jest podzielny przez dwumian (x − 2) oraz przy dzieleniu przez dwumian (x +1) daje resztę 6. Oblicz m oraz pierwiastki wielomianu W dla wyznaczonej wartości m.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.