Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - pierwiastek wielomianu, zadanie z parametrem


Dla jakiej wartości parametru m pierwiastkiem wielomianu W(x)=mx^3-(m+1)x^2+x-1+m jest liczba 1?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

W(1)=m\cdot 1^3-(m+1)\cdot 1^2+\cancel{1}-\cancel{1}+m=0 \\ m-(m+1)+m=0 \\ \cancel{m}-\cancel{m}-1+m=0 \\ m=1

ksiązki Rozwiązanie zadania szczegółowe

Pierwiastek wielomianu (lub punkt zerowy, miejsce zerowe wielomianu) W(x) jest to taka liczba a, że wartość wielomianu dla tej liczby jest równa zeru: W(a)=0.

Podstawiamy więc liczbę 1 do wielomianu za niewiadomą, a ponieważ liczba 1 ma być pierwiastkiem wielomianu, jego wartość jest równa zeru, otrzymane wyrażenie przyrównujemy więc do zera i rozwiązujemy otrzymane równanie ze względu na parametr m.

W(1)=m\cdot 1^3-(m+1)\cdot 1^2+\cancel{1}-\cancel{1}+m=0 \\ m-(m+1)+m=0 \\ \cancel{m}-\cancel{m}-1+m=0 \\ m=1

A więc dla m=1 liczba 1 będzie pierwiastkiem wielomianu W(x). Możemy to sprawdzić, podstawiając za m liczbę 1. Wielomian będzie miał wówczas postać:

W(x)=x^3-2x^2+x=x(x^2-2x+1)=x(x-1)^2

Widać, że liczba 1 jest nawet podwójnym pierwiastkiem wielomianu W(x)

ksiązki Odpowiedź

Dla m=1 liczba 1 jest pierwiastkiem wielomianu W(x)=mx^3-(m+1)x^2+x-1+m

© medianauka.pl, 2010-01-30, ZAD-558


Polecamy koszyk

PENTOS
PENTOS

15.83 PLN
Metempsychoza
Metempsychoza

25.26 PLN
Fachowiec
Fachowiec

27.22 PLN
Pryncypium
Pryncypium

25.26 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.