Zadanie - układ nierówności z dwiema niewiadomymi

Treść zadania:

Rozwiązać graficznie układ nierówności

\(\begin{cases}y<3x+1 \\ y<-3x+1 \\y>x-1 \end{cases}\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozwiążemy ten układ etapami.

Etap 1

Wykreślamy wykres nierówności \(y<3x+1\). W tym celu sporządzamy najpierw wykres prostej \(y=3x+1\). Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji (wystarczą 2 punkty):

\(x\)01
\(y=3x+1\)14

Zaznaczamy linią przerywaną prostą i zakreślamy obszar wszystkich wartości mniejszych od wartości funkcji \(y=3x+1\) (wszystkie punkty leżące poniżej punktów na wykresie).

Rozwiązanie graficzne układu nierówności - etap 1

Pole zakreskowane, bez prostej jest rozwiązaniem pierwszej nierówności.

Etap 2

Wykreślamy wykres nierówności \(y<-3x+1\) w tym samym układzie współrzędnych. W tym celu sporządzamy wykres prostej \(y=-3x+1\). Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji:

\(x\)01
\(y=-3x+1\)1-2

Zaznaczamy linią przerywaną prostą i zakreślamy obszar wszystkich wartości mniejszych od wartości funkcji \(y=-3x+1\) (wszystkie punkty leżące poniżej punktów na wykresie).

Rozwiązanie graficzne układu nierówności - etap 2

Pole zakreskowane, bez prostej jest rozwiązaniem drugiej nierówności. Pole podwójnie zakreskowane jest rozwiązaniem układu tych dwóch nierówności.

Etap 3

Wykreślamy wykres nierówności \(y>x+1\) w tym samym układzie współrzędnych. W tym celu sporządzamy wykres prostej \(y=x-1\). Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji:

\(x\)01
\(y=x-1\)-10

Zaznaczamy linią przerywaną prostą i zakreślamy obszar wszystkich wartości większych od wartości funkcji \(y=x-1\) (wszystkie punkty leżące powyżej punktów na wykresie).

Rozwiązanie graficzne układu nierówności

Pole zakreskowane, bez prostej jest rozwiązaniem trzeciej nierówności. Pole potrójnie zakreskowane jest rozwiązaniem układu trzech nierówności.

ksiązki Odpowiedź

Rozwiązaniem układu nierówności jest pole zakreskowanej figury bez brzegu:

Rozwiązanie graficzne układu nierówności


© medianauka.pl, 2010-02-14, ZAD-627

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Dany jest układ nierówności

\(\begin{cases}x>-1 \\ x<1 \\y>-1\\ y<1 \end{cases}\)

Który z punktów: \(A(0,0), B(1,1), C(0,-1)\) należy do graficznego rozwiązania układu nierówności?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Opisać za pomocą wzoru zbiór przedstawiony na rysunku, wiedząc, że punkty A, B i C mają całkowite współrzędne.

Układ nierówności graficznie

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Rozwiązać graficznie układ nierówności:

\(\begin{cases} x-y<1 \\ x+y\geq 1 \end{cases}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Rozwiązać układ nierówności:

\(\begin{cases}2y+x<1\\-2y-x<-2 \end{cases}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.