Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - układ nierówności z dwiema niewiadomymi


Rozwiązać graficznie układ nierówności:
\begin{cases} x-y<1 \\ x+y\geq 1 \end{cases}


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\begin{cases} x-y<1 \\ x+y\geq 1 \end{cases}\\ \begin{cases} -y<-x+1/:(-1) \\ y\geq -x+1 \end{cases} \\ \begin{cases} y>x-1 \\ y\geq -x+1 \end{cases}
Rozwiązanie graficzne układu nierówności

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Przekształcamy nierówności w układzie tak, aby po lewej stronie znajdowała się zmienna y, a po prawej stronie pozostałe czynniki.

\begin{cases} x-y<1 \\ x+y\geq 1 \end{cases}\\ \begin{cases} -y<-x+1/:(-1) \\ y\geq -x+1 \end{cases} \\ \begin{cases} y>x-1 \\ y\geq -x+1 \end{cases}

Sporządzamy w jednym układzie współrzędnych wykresy prostych y=x-1 oraz y=-x+1 (tabelki zmienności obu funkcji poniżej) a następnie zaznaczamy obszary w pierwszym przypadku punktów znajdujących się powyżej punktów prostej y=x-1, a w przypadku drugiej nierówności obszar także powyżej punktów prostej y=-x+1 lub te, które leżą na prostej.

x01
y=x-1-10

x01
y=-x+110

Rozwiązanie graficzne układu nierówności

Część wspólna obu wykresów stanowi rozwiązanie. Jest to obszar podwójnie zakreskowany, zaznaczony kolorem bladozielonym. Uwaga: jeden brzeg (ten z lewej strony) należy do rozwiązania, drugi brzeg figury nie należy do rozwiązania układu. Punkt przecięcia się obu prostych także nie należy do rozwiązania układu nierówności.


© medianauka.pl, 2010-02-14, ZAD-630


Polecamy koszyk

Opowiedz mnie
Opowiedz mnie

25.21 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.