Zadanie - monotoniczność funkcji a jej pochodna


Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji \(f(x)=\sqrt{2}+1\).


tło Rozwiązanie zadania

Dana jest funkcja \(f(x)=\sqrt{2}+1\).

Aby wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji musimy znaleźć jej pochodną.

\(f'(x)=(\sqrt{2}+1)'=0\)

Funkcja przyjmuje jedynie stałe wartości (pierwiastek z dwóch plus jeden jest liczbą), a pochodna ze stałej wartości jest równa zeru. Jeżeli pochodna jest równa zeru w pewnym przedziale, to funkcja ta jest stała. W naszym przypadku pochodna jest stała w całym zbiorze liczb rzeczywistych

tło Odpowiedź

Funkcja jest stała w całym zbiorze liczb rzeczywistych.

© medianauka.pl, 2010-09-22, ZAD-930

Zadania podobne

kulkaZadanie - monotoniczność funkcji a pochodna

Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji \(f(x)=\frac{x^2}{x-1}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - monotoniczność a pochodna funkcji

Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji \(f(x)=x^3-6x+5\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji a monotoniczność

Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji \(f(x)=x^2+\frac{2}{x}\).Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.