Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Pochodna a monotoniczność funkcji

Teoria Istnieje związek pomiędzy pochodną funkcji a jej monotonicznością. Określają je twierdzenia:

Twierdzenie Twierdzenie

Jeżeli funkcja f jest określona i różniczkowalna w przedziale (a,b) oraz jej pochodna jest w każdym punkcie tego przedziału dodatnia z wyjątkiem co najwyżej skończonej liczby punktów, w których jest równa zeru, to funkcja jest w tym przedziale rosnąca.

Twierdzenie Twierdzenie

Jeżeli funkcja f jest w przedziale (a,b) różniczkowalna i rosnąca , to f'(x)\geq 0, \ dla\ kazdego\ x\in(a,b).

Twierdzenie Twierdzenie

Jeżeli funkcja f jest określona i różniczkowalna w przedziale (a,b) oraz jej pochodna jest w każdym punkcie tego przedziału ujemna z wyjątkiem co najwyżej skończonej liczby punktów, w których jest równa zeru, to funkcja jest w tym przedziale malejąca.

Twierdzenie Twierdzenie

Jeżeli funkcja f jest w przedziale (a,b) różniczkowalna i malejąca , to f'(x)\leq 0,\ dla\ kazdego\ x\in(a,b).

Warto zapamiętać, że:

Jeżeli funkcja f(x) jest różniczkowalna w przedziale (a,b), czyli ma pochodną w każdym punkcie tego przedziału oraz:

1) \bigwedge\limits_{x\in (a,b)} f'(x)=0, to funkcja jest stała w tym przedziale.
2) \bigwedge\limits_{x\in (a,b)} f'(x)>0, to funkcja jest rosnąca w tym przedziale.
3) \bigwedge\limits_{x\in (a,b)} f'(x)<0, to funkcja jest malejąca w tym przedziale.

Mówiąc krótko, aby sprawdzić czy funkcja jest rosnąca czy malejąca w danym przedziale należy zbadać znak pochodnej. Zobaczmy to na przykładzie:

Przykład Przykład

Wyznaczymy przedziały monotoniczności (czyli przedziały w których funkcja jest rosnąca lub malejąca lub stała) funkcji f(x)=x2

Obliczamy pochodną funkcji f(x):

f'(x)=(x^2)'=2x

i badamy, kiedy pochodna jest dodatnia:

f'(x)>0\Leftrightarrow 2x>0 \Leftrightarrow x>0

oraz badamy, kiedy pochodna jest ujemna:

f'(x)<0\Leftrightarrow 2x<0 \Leftrightarrow x<0

Wiemy więc, że dla x>0 funkcja jest rosnąca, natomiast dla x<0 funkcja jest malejąca.


© medianauka.pl, 2010-09-21, ART-926


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - monotoniczność funkcji a pochodna
Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji f(x)=\frac{x^2}{x-1}.

zadanie-ikonka Zadanie - monotoniczność a pochodna funkcji
Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji f(x)=x^3-6x+5.

zadanie-ikonka Zadanie - pochodna funkcji a monotoniczność
Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji f(x)=x^2+\frac{2}{x}.

zadanie-ikonka Zadanie - monotoniczność funkcji a jej pochodna
Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji f(x)=\sqrt{2}+1.© Media Nauka 2008-2018 r.