Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 640 - pole prostokąta


Oblicz pole prostokąta, którego przekątne każda o długości 10 tworzą ze sobą kąt 30o


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic:

Prostokąt

Korzystamy ze wzoru na pole prostokąta:

P=\frac{1}{2}d^2\sin{\alpha}

gdzie d jest długością przekątnej, \alpha kątem między tymi przekątnymi. Mamy dane wszystkie wartości. Wystarczy wstawić je do wzoru.

d=10\\ \alpha=30^o\\ P=\frac{1}{2}d^2\sin{\alpha}=\frac{1}{2}\cdot (10)^2\sin{30^o}=\frac{1}{2}\cdot 100 \cdot \frac{1}{2}=\frac{100}{4}=25

ksiązki Odpowiedź

P=25

© Media Nauka, 2011-02-18


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy