zadanie

Zadanie 783 - Prawdopodobieństwo


Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej 3 oczek symetryczną kością do gry.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Ponieważ mamy do czynienia z kością symetryczną, to można przyjąć, że zdarzenia jednoelementowe ω (wyrzucenie jedynki - ω1, dwójki - ω2, itd.) są tak samo prawdopodobne. Określamy zbiór zdarzeń elementarnych:

\Omega=\lbrace \omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4,\omega_5,\omega_6 \rbrace

Liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest więc równa:

\overline{\overline{\Omega}}=6

A - zdarzenie losowe polegające na wyrzuceniu co najmniej trzech oczek, czyli interesuje nas zdarzenie polegające na wyrzuceniu trzech, czterech, pięciu lub sześciu oczek. Takich zdarzeń jest 4.

A=\lbrace \omega_3,\omega_4,\omega_5, \omega_6 \rbrace\\ \overline{\overline{A}}=4

Obliczamy prawdopodobieństwo:

P(A)=\frac{\overline{\overline{A}}}{\overline{\overline{\Omega}}}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}

ksiązki Odpowiedź

P(A)=\frac{2}{3}

© Media Nauka, 2011-09-10

Zadania podobne

kulkaZadanie 785 - prawdopodobieństwo
Losujemy dwie osoby z grupy osób, w której znajduje się 4 chłopaków i 3 dziewczyny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania pary dziewczyna i chłopak?

kulkaZadanie 784 - prawdopodobieństwo
Rzucamy trzy razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej dwa razy orła?