Żmijakowate

Żmijakowate (Ophichthidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu węgorzokształtnych. Zaliczamy do niej około 250 gatunków. Można także spotkać się w literaturze z łacińską nazwą rodziny - Ophichthyidae.

Ciało wydłużone, pozbawione łusek. Płetwa ogonowa nie występuje, koniec ogona jest ostry, często twardy, ułatwiający zagrzebywanie, wwiercanie się w dnie.

Występowanie i środowisko

Ryby te występują we wszystkich tropikalnych morzach i oceanach, część gatunków wchodzi do rzek.

Tryb życia i zachowanie

Najczęściej są to ryby, które ryją i zagrzebują się w podłożu.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi od 10 cm do 3 m.

Pożywienie

Polują na bezkręgowce i niewielkie ryby.

Ciekawostki

Czasem przedstawiciele tej rodziny potrafią w przypadku połknięcia przez większe drapieżniki przedostać się z układu pokarmowego do wnętrza ciała swojego oprawcy i próbować wyjadać wnętrzności. Jednak i tak kończy się to dla żmijaka śmiercią.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Włodzimierz Załachowski — Ryby - zwierzęta świata, 83-01-10632-8, PWN 1992
  • Praca zbiorowa - redakcja Katarzyna Kolowca-Chnura — Zoologia Tom V. Ryby, ISBN 83-88988-02-6, Wydawnictwo Albatros 2004
  • red. Dr John R. Paxton, Dr William N. Eschmeyer — Encyklopedia Zwierząt - Ryby, ISBN 83-85152-50-4, Elipsa 1994

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2022-10-16, RODZ-463Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.