Złotawka

Złotawka (Gnathanodon speciosus) to gatunek morskiej ryby z rodziny ostrobokowatych. Ciało silnie bocznie spłaszczone, srebrzyste z ciemnymi, poprzecznymi pasami, połyskujące złotawo. Płetwa ogonowa silnie wcięta. Płetwy żółtawe.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Złotawka (Gnathanodon speciosus)

© Boris Bulychev – stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Złotawka żyje w strefie przybrzeżnej Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego.

Środowisko

ryba morska
Oceany / Morza

Pacyfik
Ocean Indyjski

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Synonimy

W literaturze można spotkać następujące synonimy dla określenia nazwy tego gatunku:

 • Caranx cives De Vis, 1884
 • Caranx edentulus Alleyne & Macleay, 1877
 • Caranx obtusiceps Macleay, 1882
 • Caranx panamensis Gill, 1863
 • Caranx petaurista Hilaire, 1817
 • Caranx poloosoo Richardson, 1848
 • Caranx rueppellii Günther, 1860
 • Caranx speciosus (Forsskål, 1775)
 • Scomber speciosus Forsskål, 1775

Pokrewne gatunki ryb


Czy ryby śpią?
Ryby nie zamykają oczu. Czy zatem zapadają w sen? Jak ryby śpią? Kiedy i skąd wiadomo, że zapadły w sen?
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

 • IUCN – Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
 • Włodzimierz Załachowski – Ryby - zwierzęta świata, 83-01-10632-8, PWN 1992
 • Eugeniusz Grabda, Tomasz Heese – Polskie nazewnictwo popularne - kręgouste i ryby. Cyclostomata et Pisces, ISSN 0239-7129, Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie 1991

© medianauka.pl, 2022-11-22, GAT-629168
©® Media Nauka 2008-2023 r.