Bocian czarny

Bocian czarny (Ciconia nigra) to duży, rodzimy ptak o czarnym, metalizującym upierzeniu, za wyjątkiem białego spodu. Nogi oraz dziób są czerwonawe. Jest rzadkim ptakiem lęgowym w naszym kraju. Jest chroniony, chronione są też jego stanowiska lęgowe w promieniu 500 m od gniazda.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Bocian czarny (Ciconia nigra)

Zdjęcie okazu z ZOO we Wrocławiu © Krzysztof Trawiński - medianauka.pl


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Europa wschodnia i środkowa (także w Polsce), Azja. Zamieszkuje rozległe lasy ze zbiornikami wodnymi, bagna, łąki, brzegi rzek w dolinach. Jest obecny na nizinach i w górach - na terenie całego kraju. Największa jego liczebność występuje na wschodzie Polski.

Tryb życia i zachowanie

Bocian czarny żeruje w głębszej wodzie niż bocian biały. Jest ptakiem wędrownym. Przylatuje pod koniec marca i kwietniu, odlatuje od końca sierpnia do początku października. Zimuje w południowej i wschodniej Afryce. Bociany szybują w powietrzu. Rzadko klekocą, czasami świszczą i syczą.

Morfologia i anatomia

Bocian czarny jest nieznacznie mniejszy od swojego kuzyna - bociana białego. rozpiętość skrzydeł wynosi do 205 cm. Waga wynosi około 3 kg, choć zdarzają się osobniki o masie 4,4 kg.

Pożywienie

Zjada wodne owady, ryby, żaby i traszki.

Rozmnażanie

Gniazdo buduje na wysokim drzewie, czasem na wysokich skałach. Jedno zniesienie w roku. Samica składa od połowy kwietnia do połowy maja 3-5 jaj (rzadko 2-6), które wysiaduje przez 30-40 dni. Pisklęta pozostają w gnieździe przez 62-69 dni.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. W Polsce jest to ptak chroniony.

Pytania

Pytania

Czy bocian czarny jest pod ochroną?

Tak. Bocian czarny w Polsce podlega ochronie ścisłej, a wokół miejsc rozrodu są wyznaczone strefy ochrony. Gniazdo bociana czarnego jest chronione w promieniu 500 m. Gatunek ten wymaga czynnej ochrony.

Ile jest w Polsce bocianów czarnych?

Szacunki liczebności tego gatunku mówią o około 2000 par lęgowych.Filmy


Bocian czarnyKalendarz przyrody

123456789101112

Opis

          Bocian czarny przylatuje do Polski.
          Samica bociana czarnego składa jaja.
         Bocian czarny odlatuje na zimowiska.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Pokrewne gatunki ptaków


Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2013-05-17, GAT-514
©® Media Nauka 2008-2023 r.