Logo Media Nauka

Drapieżne

Drapieżne, szponiaste (Falconiformes) to rząd ptaków, do którego zaliczamy 5 rodzin z 306 gatunkami. W Polsce występują 32 gatunki z czego 22 lęgowe. Ptaki drapieżne w Polsce zaliczane są do trzech rodzin. Pierwsza z nich to jastrzębiowate, do której należą jastrzębie, myszołowy, błotniaki, kanie, orły, sępy. Druga rodzina to rybołowy z jednym gatunkiem rybołowa. Trzecia rodzina to sokołowate, do której zaliczamy sokoły.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Jastrzębiowate
Jastrzębiowate

Accipitridae
Kondory
Kondory

Cathartidae
Rybołowy
Rybołowy

Pandionidae
Sekretarze
Sekretarze

Sagittariidae
Sokołowate
Sokołowate

Falconidae

Występowanie i środowisko

Ptaki drapieżne są kosmopolityczne. Można je spotkać na całym świecie w różnych środowiskach.

Tryb życia i zachowanie

Ptaki drapieżne nie występują licznie, co wynika z ich trybu życia. Charakteryzuje je terytorializm łowiecki. Polują zwykle w ciągu dnia. Zdobycz chwytają za pomocą długich szponów. Cechą charakterystyczną ptaków drapieżnych są bardzo duże rewiry łowieckie. To ptaki osiadłe lub migrujące. Przeloty odbywają się zawsze nad lądem. To często samotnicy lub żyją w parach. Niektóre gatunki jak kobczyki tworzą kolonie. Niektóre błotniaki gromadzą się w większej liczbie na noclegowiskach. Bieliki, kanie czarne, orliki krzykliwe pojawiają się czasem w większych grupach w miejscach, które obfitują w pokarm.

Morfologia i anatomia

Wielkość ciała dość zróżnicowana. Najczęściej mają mocny, ostro zakończony i zakrzywiony dziób. Łapy zaopatrzone są w ostre szpony. U nasady dzioba znajdują się otwory nosowe. Zwykle samice są większe od samców. Drapieżne ptaki mają świetny wzrok.

Rozmnażanie

Wyprowadzają jeden lęg w roku. W gnieździe 1-6 jaj, wysiadywanych przez samicę. Samiec dostarcza pożywienia. Samica opiekuje się jajami, wysiaduje je, ma pod opieką także pisklęta. Pisklęta są gniazdownikami. Młode wykluwają się z jaj zwykle z otwartymi oczami i pokryte są puchem. Rodzice bardzo długo karmią młode, nawet wtedy, gdy młode potrafią już same latać.

Pożywienie

Odżywiają się głównie kręgowcami, ale także bezkręgowcami, głównie owadami (np. trzmielojad). Sępy oraz inne drapieżne ptaki w okresie głodu zjadają padlinę.

Ochrona i zagrożenia

Krytycznie zagrożone są: kondor kalifornijski oraz 8 gatunków jastrzębiowatych, w tym hakodziób kubański, sęp bengalski, sęp indyjski, myszołów siwogłowy. 4 gatunki jastrzębiowatych uznaje się za zagrożone.

Bliskie zagrożenia / mniejszego ryzyka są: kondor wielki. Karakara meksykańska została uznana za wymarłą. Pięć gatunków sokołowatych oraz 22 gatunki jastrzębiowatych uznaje się za narażone.

Zanieczyszczenie chemiczne środowiska, szczególnie środkami DDT, ma bardzo duży wpływ na liczebność ptaków tej rodziny. DDE - podstawowy produkt rozkładu DDT zmienia strukturę skorupki jaja, przez co jaja zapadały się pod ciężarem ptaka podczas wysiadywania.

W Polsce wszystkie ptaki drapieżne podlegają ochronie ścisłej.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-31Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
rybołów
          

Do Polski przylatują rybołowy.

          

Trwa okres lęgowy rybołowów.

          

Rybołowy odlatują z naszego kraju na zimowiska.

ukryj/pokaż
bielik
         

Trwa okres składania jaj przez bielika.

ukryj/pokaż
orzeł przedni
         

Trwa okres składania jaj u orła przedniego.

ukryj/pokaż
sokół wędrowny
         

Sokół wędrowny składa i wysiaduje jaja.

ukryj/pokaż
trzmielojad
          

Trzmielojady przylatują do Polski.

          

Trwa okres składania jaj u trzmielojadów.

          

Trzmielojady odlatują na zimowiska do Afryki.

ukryj/pokaż
kania ruda
   

Możliwość obserwacjiw Polsce kani rudej.

      

Okres ochronny kani rudej. W tym czasie nie można zbliżać się do gniazda na odległość mniejszą niż 500 m.

ukryj/pokaż
błotniak stawowy
    

Możliwość obserwacji w Polsce błotniaka stawowego.

          

Okres lęgów błotniaka stawowego.

ukryj/pokaż
myszołów

Okres występowania myszołowa w Polsce.

          

Okres składania jaj przez myszołowa w Polsce.

ukryj/pokaż
pustułka

Okres występowania pustułki w Polsce.

ukryj/pokaż
kobuz
    

Okres występowania kobuza w Polsce.

          

Trwa okres lęgowy u kobuza w Polsce.

ukryj/pokaż
gadożer
      

Okres występowania w naszym kraju gadożera.

     

Okres ochrony strefowej w promieniu 500 m od gniazda.

          

Okres składania jaj przez gadożery.

ukryj/pokaż
kania czarna
    

Okres występowania w Polsce kani czarnej.

      

Okres ochrony strefowej w promieniu 500 m od miejsca lęgów. Poza tym okresem 100 m.

          

Samica kani czarnej składa jaja.

ukryj/pokaż
jastrząb

Okres występowania w Polsce jastrzębia.

ukryj/pokaż
krogulec

Okres występowania w Polsce krogulca.

         

Samica krogulca składa jaja.

ukryj/pokaż
raróg

Możliwa obserwacja raroga w Polsce podczas migracji.

         

W tym okresie samica raroga znosi jaja.

ukryj/pokaż
kobczyk
          

Przylot do Polski kobczyka.

          

Okres rozrodu kobczyka.

          

Kobczyk odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
drzemlik
       

Przeloty przez Polskę drzemlika.

ukryj/pokaż
orlik krzykliwy
     

Okres występowania w Polsce orlika krzykliwego.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© Media Nauka 2008-2018 r.