Dudek

Dudek (Upupa epops) to piękny i rzadki ptak występujący w Polsce. Ma charakterystyczny czub na głowie, dwurzędowy, zakończony czarnymi plamami. Dudek rozkłada czubek w piękny wachlarz przy starcie do lotu i gdy jest zdenerwowany. Samiec i samica są tej samej wielkości. Mają też podobne upierzenie. Głowa i szyja mają pomarańczowy kolor, na brzuchy występują ciemne plamy. Grzbiet i skrzydła są czarno-białawe. Ogon jest czarny z białym pasem.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Dudek (Upupa epops)

© Krzysztof Trawiński - medianauka.pl


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Występuje rzadko na terenie całej Polski. Zasiedla otwarte przestrzenie, skraje lasów, pobliża pastwisk i łąk.

Tryb życia i zachowanie

Ptak wędrowny. Na zimę odlatuje do Afryki we wrześniu i październiku. Wraca w kwietniu. Świetnie porusza się po ziemi. Jest dość płochliwy. Lot jest typu falistego. Wydaje się powolny i miękki. Uderzenia skrzydeł są nieregularne.

Podczas godów słychać odgłos "udud-udud", kiedy indziej "huhuhuhu", "szer". Pisklęta wydają odgłos "sit".

Morfologia i anatomia

Jajo dudka ilustruje poniższy rysunek.

jajo dudka

Pożywienie

Żywi się dużymi owadami (potrafi pędraki wyciągać prosto z gleby), ślimakami, dżdżownicami, czasem płazami.

Rozmnażanie

To gatunek monogamiczny. Gnieździ się w dziuplach (najczęściej wierzb), chociaż nierzadko także w szczelinach starych domów i pod korzeniami, czasem w skrzynkach lęgowych. Gniazdo nie jest uporządkowaną konstrukcją, wysłane odchodami bydła domowego, mchem. Okres lęgowy przypada na miesiące maj-lipiec (dwa lęgi). Składa w nich od 5 do 8 białych jaj. Wysiadywanie trwa 2 tygodnie. Pisklęta są rzekomymi gniazdownikami. Opuszczają gniazdo prawie po miesiącu.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. W Polsce jest objęty ochroną gatunkową.

Ciekawostki

Młode dudki potrafią w sytuacji zagrożenia z gruczołu kuprowego wyrzucić cuchnącą piżmem ciecz, której zapach długo pozostaje wokół gniazda.


FilmyKalendarz przyrody

123456789101112

Opis

           Dudki przylatują do kraju z zimowisk.
         Trwa okres lęgowy dudków.
          Dudki odlatują z Polski do Afryki na zimowisko.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Pokrewne gatunki ptaków

Nie posiadamy w naszej bazie innych gatunków zwierząt z tej samej rodziny.


Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2009-06-13, GAT-17
©® Media Nauka 2008-2023 r.