Logo Media Nauka

FacebookDudki

Dudki (Upupidae) to rodzina ptaków z rzędu kraskowatych. Rodzina ta liczy dziś 1 rodzaj i tylko 1 gatunek, obecny także w Polsce.

Wygląd

Upierzenie różowobrązowe, na głowie znajduje się czubek piór z ciemnymi końcami. Czubek ten ptak może składać i rozwijać jak wachlarz. Skrzydła i ogon są czarno-białe.

Gatunki

Wykaz gatunków.

DudekDudek PL Lęgowy Nieliczny

Upupa epops

Dudek to rzadki ptak występujący w Polsce. Ma charakterystyczny czub na głowie zakończony czarnymi plamami. Głowa i szyja mają pomarańczowy kolor, na brzuchy występują ciemne plamy. Grzbiet i skrzydła są czarno-białawe.

Inne gatunki

  • Upupa antaios †

Występowanie i środowisko

Dudki żyją w Europie, Afryce, na Madagaskarze oraz Azji południowej. Preferują rolnicze tereny z zadrzewieniem, sady, sawanny.

Rozmnażanie

Gniazdują w dziuplach, czasem w wyrwie w murze lub dziurze w ziemi. Dziupla nie jest niczym wysłana. Samica składa 2-5 jaj (w wyższych szerokościach geograficznych 7-9). Okres wysiadywania 15-16 dni. Pisklęta pozostają w gnieździe 15-16 dni.

Pożywienie

Dudki zjadają owady i drobne kręgowce.

Ochrona i zagrożenia

Dudki nie są zagrożone wyginięciem. Upupa antaios † - wielki nielotny dudek z Wyspy Świętej Heleny wymarł wkrótce po odkryciu wyspy w 1502 roku.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

           Dudek: Dudki przylatują do kraju z zimowisk.
         Dudek: Trwa okres lęgowy dudków.
          Dudek: Dudki odlatują z Polski do Afryki na zimowisko.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2014-01-07, RODZ-129Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.