Kusacze

Kusaki (Tinamiformes) to rząd ptaków, do którego zaliczamy 1 rodzinę z 46 gatunkami ptaków o krępej budowie ciała, podobnych nieco do kuropatwy. Opis rodziny poniżej.

Występowanie i środowisko

Zamieszkują Amerykę Środkową i Południową. Żyją w lasach, zaroślach, na obszarach porośniętych trawą. Pionowy zasięg ich występowania to 4000 m n.p.m.

Tryb życia i zachowanie

Słabo latają i biegają. W locie często się rozbijają, w biegu potykają. Są bardzo płochliwe. Prowadzą skryty tryb życia. W niebezpieczeństwie pozostają w bezruchu, są przez to słabo widoczne. Potrafią kryć się w jamach w ziemi. Są samotnikami.

Morfologia i anatomia

Wszystkie kusacze mają krępą budowę ciała, mają bardzo krótki ogon, średniej długości dziób, lekko zagięty w dół, silne nogi. Są podobne do perlic. Ubarwienie zwykle szare, brązowe lub piaskowe, maskujące. U dwóch gatunków występuje czub na głowie. Samice są większe od samców i bardziej kolorowe.

Rozmnażanie

Są poligamiczne. Gniazdo to zagłębienie w ziemi wysłane suchymi roślinami. Składają 1-12 jaj. Wysiaduje je samiec, który schodząc z gniazda przykrywa je liśćmi lub piórami. Inkubacja trwa 20 dni. Pisklętami opiekuje się samiec. Gniazdo opuszczają po 1-2 dniach.

Pożywienie

Zjadają nasiona, owoce, owady i małe zwierzęta.

Ochrona i zagrożenia

Kusacz stokowy i kusacz Kalinowskiego są uznane za gatunki krytycznie zagrożone. Pięć gatunków jest narażonych na wyginięcie.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Mięso kusaczy jest przejrzyste i bardzo smaczne.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2014-01-06, RODZ-198
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-02Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.