Sierpodudki

Sierpodudki (Phoeniculidae) to rodzina ptaków z rzędu dzioborożcowych. Rodzina ta liczy dziś 8 gatunków w 2 rodzajach (czarnodudki Rhinopomastus i sierpodudki Phoeniculus). W Polsce sierpodudki nie występują.

To ptaki o czarnym upierzeniu z mocnym połyskiem zielonkawym lub niebieskim. Ogon zwykle bardzo długi, schodkowaty. Na skrzydłach i ogonie charakterystyczne białe plamy. Głowa bywa ubarwiona na pomarańczowy kolor. Dzioby są zwykle długie, wygięte nieznacznie u sierpodudków albo silnie wygięte w dół u czarnodudków. Kolor dziobów i nóg jest czarny lub czerwony.

Występowanie i środowisko

To afrykańskie ptaki, żyjące w lasach i na sawannach porośniętych drzewami.

Tryb życia i zachowanie

Czarnodudki nie lubią towarzystwa i żyją samotnie. Sierpodudki są natomiast towarzyskie i żyją w małych grupach do kilkunastu osobników. Ptaki te lubią wspinać się po drzewach. Dziobem sondują szczeliny w korze w poszukiwaniu owadów.

Ptaki te zwracają na siebie uwagę hałaśliwym zachowaniem. Ponadto unoszą ogony, kołyszą się i głośno gdaczą.

W okresie lęgowym wydzielają zapach piżma.

Rozmnażanie

Gniazdują w niewysłanych niczym dziuplach. Samice składają 2-4 jaja. Wysiadywanie trwa 17-18 dni. Pisklęta są gniazdownikami i przebywają w gnieździe przez 30 dni. Nie wszystkie ptaki decydują się na lęgi. Niektóre zostają tylko pomocnikami innych par.

Pożywienie

Podstawą ich pokarmu są owady, głównie ćmy, gąsienice, poczwarki, termity, jaja owadów, rzadziej zjadają wije i jaszczurki.

Ochrona i zagrożenia

Nie są to ptaki zagrożone wymarciem.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2015-03-21, RODZ-286
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-09©® Media Nauka 2008-2023 r.