Skorpenowate

Skorpenowate (Scorpaenidae) to rodzina ryb z rzędu skorpenokształtnych do której zaliczamy około 100 gatunków (różne źródła różnią się znacznie w tym zakresie). Wyróżniamy wiele podrodzin, w tym karmazyny (Sebastinae), skorpeny (Scorpaeninae), karmazynki (Sebastolobinae), skrzydlice (Pteroinae), szkaradnice (Synanceinae).

Wygląd

Ich ciało jest wydłużone, bocznie spłaszczone, z dużą głową wyposażoną w listewki i kolce. Ubarwienie ciała bardzo różne w zależności od gatunku, często barwne. Nierzadko, szczególnie u gatunków, które żyją w strefie przybrzeżnej występuje zjawisko mimetyzmu.

FILTRY
Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki

Sortuj według:


Status IUCN


Obszar występowania


Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Karmazyn, karmazyn atlantycki, karmazyn pospolityKarmazyn, karmazyn atlantycki, karmazyn pospolity

Sebastes marinus

Karmazyn, karmazyn atlantycki, karmazyn pospolity (Sebastes marinus) to popularna ryba konsumpcyjna o czerwonej barwie ciała. Niektóre źródła dla karmazyna atlantyckiego i pozostałe karmazyny klasyfikują w odrębnej rodzinie karmazynowatych.


Ognica pstra, skrzydlica pstra, skrzydlica ognistaOgnica pstra, skrzydlica pstra, skrzydlica ognista

Pterois volitans

Całe ciało pokryte jest pasami na przemian brunatnoczarnymi do białych. Płetwa grzbietowa jest długa i ma dziwny kształt. Tak samo płetwy piersiowe. Nad oczami widać pierzaste wyrostki.


SkorpenaSkorpena

Scorpaena scrofa

Skorpena (Scorpaena scrofa) to ryba z rodziny skorpenowatych, o krępym ciele pokrytym dużymi łuskami. Jej głowa jest duża, wyposażona w kolce, wypustki. Ma duże oczy. Ciało ma jaskrawe ubarwienie.

Inne gatunki

  • Scorpaena ustulata

Występowanie i środowisko

Zdecydowana większość gatunków żyje we wszystkich morzach strefy tropikalnej i umiarkowanej. Tylko nieliczne w wodach słonawych. Są gatunki, które żyją w głębinach na głębokości nawet 2000 m.

Tryb życia i zachowanie

Wiele gatunków czatuje przy dnie na swoje ofiary.

Morfologia i anatomia

Ryby te osiągają rozmiary od 4 cm do 1 metra długości ciała. Oczy i otwór gębowy są duże. W płetwach czasami znajdują się wydłużone kolce. Płetwy grzbietowe, odbytowa i brzuszne mogą zawierać kolce jadowe.

Rozmnażanie

Przeważa zapłodnienie wewnętrzne. Samica rodzi żywe młode.

Pożywienie

Ryby te zjadają bezkręgowce i polują na inne ryby.

Ochrona i zagrożenia

Wiele gatunków z tej rodziny ma duże znaczenie gospodarcze (karmazyny, skorpeny, karmazynki, mentele, sebdaki).

Ciekawostki

Ukłucie człowieka kolcem jadowym niektórych gatunków (skorpeny, szkaradnice) może być niebezpieczne dla życia. Na ogół jad tych ryb nie jest odporny na wysoką temperaturę. Zanurzenie zranionego miejsca w gorącej wodzie neutralizuje działanie jadu.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2016-06-25, RODZ-975


Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.