Skorpenowate

Skorpenowate (Scorpaenidae) to rodzina ryb z rzędu skorpenokształtnych do której zaliczamy około 100 gatunków (różne źródła różnią się znacznie w tym zakresie). Wyróżniamy wiele podrodzin, w tym karmazyny (Sebastinae), skorpeny (Scorpaeninae), karmazynki (Sebastolobinae), skrzydlice (Pteroinae), szkaradnice (Synanceinae).

Ich ciało jest wydłużone, bocznie spłaszczone, z dużą głową wyposażoną w listewki i kolce. Ubarwienie ciała bardzo różne w zależności od gatunku, często barwne. Nierzadko, szczególnie u gatunków, które żyją w strefie przybrzeżnej występuje zjawisko mimetyzmu.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Występowanie i środowisko

Zdecydowana większość gatunków żyje we wszystkich morzach strefy tropikalnej i umiarkowanej. Tylko nieliczne w wodach słonawych. Są gatunki, które żyją w głębinach na głębokości nawet 2000 m.

Tryb życia i zachowanie

Wiele gatunków czatuje przy dnie na swoje ofiary.

Morfologia i anatomia

Ryby te osiągają rozmiary od 4 cm do 1 metra długości ciała. Oczy i otwór gębowy są duże. W płetwach czasami znajdują się wydłużone kolce. Płetwy grzbietowe, odbytowa i brzuszne mogą zawierać kolce jadowe.

Rozmnażanie

Przeważa zapłodnienie wewnętrzne. Samica rodzi żywe młode.

Pożywienie

Ryby te zjadają bezkręgowce i polują na inne ryby.

Ochrona i zagrożenia

Wiele gatunków z tej rodziny ma duże znaczenie gospodarcze (karmazyny, skorpeny, karmazynki, mentele, sebdaki).

Ciekawostki

Ukłucie człowieka kolcem jadowym niektórych gatunków (skorpeny, szkaradnice) może być niebezpieczne dla życia. Na ogół jad tych ryb nie jest odporny na wysoką temperaturę. Zanurzenie zranionego miejsca w gorącej wodzie neutralizuje działanie jadu.
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2016-06-25, RODZ-975©® Media Nauka 2008-2023 r.