Sumy elektryczne

Sumy elektryczne (Malapteruridae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu sumokształtnych. Zaliczamy do niej około 11 gatunków (źródła podają różnie).

Ciało walcowate, z masywną głową i małymi oczami, mięsistymi wargami z trzema parami wąsów. Płetwa grzbietowa nie występuje, jest za to dobrze widoczna płetwa tłuszczowa. Płetwa ogonowa jest zaokrąglona.

Występowanie i środowisko

Gatunki te zasiedlają Afrykę i jej wody słodkie.

Morfologia i anatomia

Tuż pod skórą znajduje się narząd elektryczny, który może wytwarzać prąd, którego napięcie może wynosić nawet 350 V.

Rozmnażanie

Ikra może być składana w otworach wykopanych na brzegu rzeki.

Pożywienie

Polują na ryby, które ogłuszają prądem.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-03-03, RODZ-1054Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.