PL

Warcabnik ślazowiec

Warcabnik ślazowiec (Carcharodus alceae) to motyl dzienny z rodziny powszelatkowatych. Cechą charakterystyczną gatunku są czerwone plamki na zakończeniu czułków. Skrzydła brunatne z różowym odcieniem. Na tym tle występują ciemniejsze i białe plamy. Białe plamki zwykle występują tylko na skrzydłach pierwszej pary. Skrzydła od spodu są szarobrunatne i tu również występują białe plamki. Gąsienica jest szarobrunatna z żółtymi plamkami na pierwszym segmencie i rzędami czarnych kropek na pozostałych.


Warcabnik ślazowiec(Carcharodus alceae)
© fabiosa_93 - Fotolia.com

Występowanie i środowisko

Gatunek występuje w Europie, zachodniej części Azji oraz w północnej części Afryki. Można go spotkać w miejscach suchych na terenach ruderalnych, terenach słabo zakrzewionych lub zadrzewionych, przy drogach, w ogrodach i na skrajach lasów. Występuje na terenie całego kraju.

Tryb życia i zachowanie

To motyl o dziennej aktywności. Zimuje larwa lub poczwarka.

Morfologia i anatomia

Rozpiętość skrzydeł wynosi 28-32 mm.

Pożywienie

Gąsienice żerują na rodzinach ślazowatych. Roślina żywicielka jest przez gąsienicę zawijana i otaczana oprzędem.

Rozmnażanie

Występują dwa pokolenia w ciągu roku od maja do czerwca i od lipca do września.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.


Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2019-02-10, GAT-610924
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.