Warcabnik ślazowiec

Warcabnik ślazowiec (Carcharodus alceae) to motyl dzienny z rodziny powszelatkowatych. Cechą charakterystyczną gatunku są czerwone plamki na zakończeniu czułków. Skrzydła brunatne z różowym odcieniem. Na tym tle występują ciemniejsze i białe plamy. Białe plamki zwykle występują tylko na skrzydłach pierwszej pary. Skrzydła od spodu są szarobrunatne i tu również występują białe plamki. Gąsienica jest szarobrunatna z żółtymi plamkami na pierwszym segmencie i rzędami czarnych kropek na pozostałych.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Warcabnik ślazowiec (Carcharodus alceae)

© fabiosa_93 - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Gatunek występuje w Europie, zachodniej części Azji oraz w północnej części Afryki. Można go spotkać w miejscach suchych na terenach ruderalnych, terenach słabo zakrzewionych lub zadrzewionych, przy drogach, w ogrodach i na skrajach lasów. Występuje na terenie całego kraju.

Tryb życia i zachowanie

To motyl o dziennej aktywności. Zimuje larwa lub poczwarka.

Morfologia i anatomia

Rozpiętość skrzydeł wynosi 28-32 mm.

Pożywienie

Gąsienice żerują na rodzinach ślazowatych. Roślina żywicielka jest przez gąsienicę zawijana i otaczana oprzędem.

Rozmnażanie

Występują dwa pokolenia w ciągu roku od maja do czerwca i od lipca do września.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.


Pokrewne gatunki owadów


Quiz


Rozwiąż quiz powiązany tematycznie z tym artykułem i zweryfikuj swojąwiedzę.

Jaki jest największy motyl świata?


Jakie gatunki motyli są uznawane za największe na świecie? Czy motyl taki żyje w Polsce? To motyle dzienne czy ćmy? Poznaj największe motyle świata.

Czy gąsienice są nudne?


Mówiąc o motylach mamy na myśli przede wszystkim postać imago. Przeglądając atlasy motyli, często w ogóle pomija się gąsienice. Dlaczego? Czyżby były nudne?

Jak szybko latają owady?


Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Część owadów porusza się w powietrzu lotem spadochronowym, szybowcowym, pływnym lub stojącym. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2019-02-10, GAT-610924
©® Media Nauka 2008-2023 r.